Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej...

Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-4.1

Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
W ciągu ostatnich trzech lat w Zakładzie Wytwarzania Artykułów Ściernych Robert Andre w ramach umowy POIG.01.04.00-30-008/08-07 POIG.04.01.00-30-008/08-07 realizowano dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej projekt badawczo-rozwojowy.
Celem projektu było przeprowadzenie badań zmierzających do opracowania technologii produkcji narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym charakteryzujących się mniejszą emisją substancji szkodliwych zarówno w procesie produkcyjnym jak i w czasie eksploatacji tych narzędzi.
W ramach działań przeprowadzono szczegółowe badania nad właściwościami i wzajemnym oddziaływaniem na siebie wybranych surowców stosowanych do produkcji narzędzi ściernych. Utworzono i wyposażono w niezbędny sprzęt Dział Badawczo-Rozwojowy oraz zakupiono urządzenia produkcyjne umożliwiające rozpoczęcie produkcji wg opracowanej technologii. Przeprowadzono serię prób technologicznych, w wyniku których opracowano technologię spełniającą przyjęte założenia projektowe oraz będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego P.390049.
Całkowity koszt poniesiony na realizację projektu wyniósł 609.743,20 z czego kwota dofinansowania stanowi 337.385,61. Na mocy decyzji podjętych w ramach obowiązującym w zakładzie Wytwarzania Artykułów Ściernych Robert Andre Systemem Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008 opracowana technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska stanowi przedmiot wdrożenia do masowej produkcji. O szczegółach dotyczących wdrożenia oraz o asortymencie, którego będzie ono dotyczyć klienci informowani będą przez Dział Handlowy.

WSTĘP
Pod koniec 2008 roku Firma ANDRE podpisała umowę o dofinansowanie z PARP  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 1.4-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz Wsparcie Wdrożeń wyników prac B+R.

W ramach tego Działania prowadzone są, zgodne z polityką firmy, działania zmierzające do opracowania technologii wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym  z zastosowaniem surowców proekologicznych, ograniczających emisję szkodliwych substancji do środowiska zarówno w trakcie procesu produkcyjnego jak i eksploatacji narzędzi ściernych przez ich użytkowników. Opracowana w wyniku planowanych badań technologia wytwarzania narzędzi ściernych, po jej wdrożeniu do procesu produkcyjnego, ma doprowadzić do otrzymania wyrobów o parametrach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych wyższych od standardowych, atrakcyjniejszych cenowo i stwarzających mniejsze zagrożenie dla użytkownika i środowiska naturalnego.
W celu realizacji przyjętych w projekcie założeń  Firma ANDRE podjęła współpracę z jednostkami naukowymi, oraz dostawcami, dzięki którym planuje się przeprowadzić dobór surowców, których parametry fizykochemiczne pozwolą spełnić założenia projektu