Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aspekty środowiskowe

ANDRE ABRASIVE ARTICLES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. posiada zidentyfikowane pozytywne i negatywne aspekty środowiskowe.

System Zarządzania Środowiskowego (wg normy PN-EN ISO 14001:2005) jest jedną z trzech części Zintegrowanego Systemu Zarządzania utrzymywany w naszej spółce. Najważniejsze jest określenie tzw. aspektów środowiskowych, czyli działań spółki, które mogą wpływać na środowisko naturalne. Jeśli ten wpływ jest bardzo duży mówimy wówczas o znaczących aspektach środowiskowych.

W spółce zostały zidentyfikowane znaczące negatywne aspekty środowiskowe związane z produkcją artykułów ściernych.
Aspekty te obejmują:

  • Emisje substancji z bakelizatorów do atmosfery
  • Emisje pyłów z instalacji odpylającej do atmosfery
  • Powstawanie odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych
  • Stosowanie substancji/mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne
  • Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji

Wymagania prawne i technologiczne

ANDRE ABRASIVE ARTICLES posiada stosowne pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia w formie decyzji ustalające wielkości emisji pyłów i gazów oraz decyzje, zgodnie z którymi prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki odpadami. Spółka utrzymuje dopuszczalne wielkości określone w przedmiotowych decyzjach - nie ma przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji.
Mając świadomość aspektów środowiskowych spółka planując inwestycje wykorzystuje i wdraża technologie przyjazne środowisku. Spółka podejmuje inicjatywy mające na celu popularyzację tematyki związanej z ochroną środowiska wśród swoich pracowników. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki zawiera deklarację produkowania profesjonalnych narzędzi ściernych spełniających standardy światowe w zakresie walorów użytkowych, oddziaływania na środowisko naturalne oraz bezpieczną pracę.