ANDRE to firma, która od początku stara się rozwijać dzięki wielopłaszczyznowej współpracy z różnymi podmiotami, m.in. poprzez pozyskiwanie środków na innowacyjność, wdrożenia nowych technologii czy wsparcie eksportowe ze środków Unii Europejskiej. 

Aktywność na wielu polach

Środki na rozwój firmy


Udział w projektach unijnych to wiele korzyści dla firm z sektora MŚP.  Wsparcie środkami z funduszy unijnych istotnie przekłada się na dynamiczny rozwój firmy ANDRE. Dotacje unijne obejmują wiele obszarów, które w znaczący sposób determinują  stopień konkurencyjności firmy. Współfinansowane są głownie działania B+R, choć wsparcie unijne dotyczy także szeregu wdrożeń nowych technologii, m.in. poprzez inwestycje w dział badawczy, zakup nowoczesnych urządzeń, jak i również dotowanie działań związanych z marketingiem i eksportem firmy.  
 

Zobacz więcej