Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Slider

Firma rodzinna ANDRE ABRASIVE ARTICLES to przeszło 35 lat doświadczeń w branży narzędzi ściernych. Historia przedsiębiorstwa to trochę urzeczywistnienie "amerykańskiego snu"...

Początki firmy nie były łatwe...

Od prostego segmentu

Firma powstała w 1987 r. jako Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych, zaczynając działalność w skromnych wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych, produkując proste segmenty ścierne na potrzeby przemysłu zbrojeniowego.

Dobry start, nowi Klienci, wreszcie większe potrzeby rynku początku lat 90-tych XXw. stanęły u podstaw decyzji o wyborze profilu działalności firmy, który do chwili obecnej stanowi produkcja narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym i ceramicznym, przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych jak i uniwersalnych.
Wtedy właśnie firma ANDRE (już jako ANDRE ABRASIVE ARTICLES z wyłącznym właścicielem Robertem ANDRE) zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać. 

„Kiedy rozpocząłem samodzielną działalność, a w naszym kraju rozpoczął się okres transformacji ustrojowej, postanowiłem nadać firmie nazwę, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Z jednej strony chodziło mi o powiązanie nazwy firmy z moim nazwiskiem (ANDRE), a z drugiej strony o zawarcie w nazwie profilu działalności firmy w języku angielskim (ABRASIVE ARTICLES) – co miało i ma ułatwiać komunikowanie się w sprawach importu, eksportu i prezentacji profilu firmy za granicą. Z czasem przyjęła się po prostu nazwa ,,ANDRE” (...)

Robert Andre

Program "step by step"

Rozwój w oparciu o własne koncepcje i patenty

Przyjęty przez Roberta ANDRE od początku działalności program rozwoju „step by step”, oparty o własne koncepcje, realizowany konsekwentnie do dzisiaj, to produkcja bogatego asortymentu narzędzi ściernych pod wiele różnych zastosowań, w tym bardzo specjalistyczne.

Sukces firmy na przestrzeni lat to wynik nieustannej pracy nad jakością wyrobów i przemyślanego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Firma od wielu lat współpracuje z uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi, wdrażając nowe technologie produkcyjne i stale podnosząc parametry eksploatacyjne wytwarzanych narzędzi ściernych. 

Progres poprzez inwestycje

Ponad 35 lat wdrożeń nowych technologii

Trzy dekady dynamicznie rozwijającej się firmy to siłą rzeczy następujące po sobie inwestycje.

Zaczęło się tak naprawdę z początkiem lat 90-tych, kiedy ANDRE wybudowało własną, dużą halę, przenosząc produkcję z wynajmowanych nieruchomości na ulicę Przemysłową w Kole.
Z czasem w nowej lokalizacji ANDRE pojawiały się kolejne inwestycje. Postawiono konieczne dla sprawnego funkcjonowania firmy, hale produkcyjne, wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji narzędzi ściernych, pojawiły się także nowe magazyny i potrzebne biurowce. W ramach wspomnianych inwestycji uruchomiono nową część zakładu, o nieoficjalnej nazwie "Alaska", laboratorium, budynek Działu Handlowego i magazyny dla logistyki.

„Myślę, że przyjęta przeze mnie twarda zasada inwestowania, a nie konsumpcja, oraz naturalna chęć poszukiwania czegoś nowego, lepszego, w połączeniu z ciężką pracą zespołu, który udało mi się pozyskać do współpracy – były źródłem sukcesu naszej firmy.”

Robert Andre

ANDRE dzisiaj

Producent z mocną marką

Dzisiaj ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. (od 2013 r. jako spółka handlowa) jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, mocno obecnym na rynku krajowym i międzynarodowym, kooperującym z grupą około 1000 stałych odbiorców w kraju i za granicą.

ANDRE posiada stosowne certyfikaty bezpieczeństwa dla swoich produktów, spełnia wymagania europejskich norm EN 12413 (narzędzia ścierne spojone),  EN 13743 (narzędzia ścierne nasypowe), EN 13236 (narzędzia ścierne supertwarde) oraz branżowych norm międzynarodowych.

W chwili obecnej firma zatrudnia ponad 220 osób.

Lider w branży narzędzi ściernych, mocno obecny na rynku krajowym i międzynarodowym, kooperujący z grupą ponad 1000 stałych odbiorców w kraju i za granicą.

Producent profesjonalnych narzędzi ściernych

Firma rodzinna z Polski

ANDRE to polska firma rodzinna, która projektuje, produkuje i dostarcza szeroki asortyment narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym i ceramicznym do obróbki zgrubnej i precyzyjnej wielu rodzajów materiałów.

Firma ANDRE produkuje zarówno uniwersalne, typowe narzędzia ścierne, jak również wytwarza produkty pod indywidualne zamówienia kontrahentów.

MISJA

    Misją firmy ANDRE jest osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym w branży produkcji i dystrybucji profesjonalnych i bezpiecznych narzędzi ściernych oparte na wiedzy, doświadczeniu i stabilności, co w połączeniu z poczuciem więzi z pracownikami i otoczeniem zewnętrznym będzie tworzyć wizerunek silnej Polskiej Marki.
    Oferta firmy ANDRE kierowana jest przede wszystkim do profesjonalnych użytkowników z wielu sektorów przemysłu, którzy poszukują bezpiecznych narzędzi ściernych o korzystnej relacji jakości do ceny.

WIZJA

   Chcemy być postrzegani jako firma stabilna, prężnie rozwijająca się, wysoko oceniana w branży narzędzi ściernych pod względem:

1. Jakości i powtarzalności produkcji
ograniczenie ilości reklamacji do przypadków incydentalnych
2. Bezpieczeństwa
wyeliminowanie wypadków przy pracy i eksploatacji naszych ściernic
3. Dbałości o środowisko naturalne
brak przekroczeń emisji substancji szkodliwych dla środowiska

Narzędzia ścierne uniwersalne i specjalistyczne

Współpraca z przedstawicielami wielu branż

Narzędzia ANDRE znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, takich jak budownictwo kolejowe, przemysł narzędziowy, motoryzacyjny, łożyskowy, hutniczy, odlewnictwo, a nawet przemysł spożywczy, medyczny i tytoniowy.

Zainteresowanie ze strony przedsiębiorstwa ANDRE drugim człowiekiem, jak i przestrzenią społeczną w której firma funkcjonuje, dobrze odzwierciedla coraz popularniejszą w środowiskach biznesowych ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. ANDRE to firma, która jest lokalnym liderem zarówno jeśli chodzi o aktywizowanie pracowników, jak i całej lokalnej społeczności. 

Zaangażowana w życie społeczne

Firma z ludzką twarzą

ANDRE to przedsiębiorstwo, które cechuje coś bardzo "typowego" i jednocześnie niezwykłego.

Jak wiele przedsiębiorstw, ANDRE wspiera pracowników w wielu aspektach ich osobistych aktywności, nie tylko zapewnia im dobre warunki pracy, a także dba o pozytywną atmosferę w pracy.

Firma pomimo dużego wysiłku, jaki każdego dnia wkłada w działania komercyjne, aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, dbając przy okazji o dobry PR. Robi to na tyle intensywnie, że to już nie jest... typowe dla przedsiębiorstw, a raczej niezwykle. 

Liczą się relacje międzyludzkie

Ważny jest człowiek

ANDRE przykłada wyjątkową wagę do budowania dobrych relacji z pracownikami. 

Co roku w ANDRE przygotowywana jest uroczysta wigilia, podczas której prezes firmy wręcza podziękowania i nagrody zasłużonym pracownikom. W firmie uroczyście obchodzony jest Dzień Kobiet, ciekawie organizowany jest bal choinkowy dla dzieci załogi pracowniczej. Stałym punktem integracyjnym jest doroczny Piknik Firmowy, obecny w kalendarzu od 1997 roku.

Dobry klimat ANDRE buduje poprzez otwartość i zainteresowanie sprawami ekipy pracowniczej. Od 2006 roku w przedsiębiorstwie funkcjonuje Rada Pracowników, która jest wartościowym pośrednikiem w kontaktach pomiędzy pracownikami a zarządem.

Firma ze sportowym zacięciem...

Społeczność prawdziwie zintegrowana

ANDRE od lat promuje aktywność sportową  i współorganizuje różne wydarzenia sportowe.

Przedsiębiorstwo z sukcesami popularyzuje wśród ekipy pracowniczej uprawianie sportu - wynajmuje obiekty sportowe i udostępnia je pracownikom, corocznie organizuje m.in. firmowe zawody strzeleckie. Wspólnie z MOSiRem w Kole cyklicznie współorganizuje szereg imprez sportowych, w których do udziału zaprasza lokalną społeczność. Są to m.in. Bieg o Puchar Prezesa ANDRE czy popularny ANDRE CUP - lokalny turniej piłkarski.

ANDRE Team, amatorska grupa biegowa, złożona z pracowników, Klientów i przyjaciół firmy bierze udział w różnego rodzaju imprezach biegowych. 

„Mam świadomość, jak trudna jest działalność społeczna bez – często skromnego – wsparcia finansowego. Kiedy więc pozwala na to sytuacja firmy, staram się pomagać osobom i stowarzyszeniom w naszym mieście. Prawdę mówiąc, pomoc ta nie jest taka całkiem bezinteresowna, gdyż służy również firmie, chociażby w formie reklamy i kreowania jej pozytywnego wizerunku. (…)" 

Robert Andre

Aktywne uczestnictwo

Lokalny lider społeczny

Firma wspiera finansowo najróżniejsze akcje charytatywne, imprezy kulturalne (festiwale, dożynki, festyny, koncerty, turnieje, spektakle), funduje stypendia oraz wspomaga szkoły i przedszkola.

Robert ANDRE od wielu lat współpracuje także z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, gdzie udziela się jako przewodniczący Rady Muzeum. W szczególny sposób, co jest jego przysłowiowym "oczkiem w głowie", także wspomagał Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. T. Cypriana w Kole.

Przedsiębiorstwo angażuje się w działania proekologiczne, m.in. zbiórkę elektroodpadów, a uzyskane pieniądze przekazuje lokalnym fundacjom w Kole.

ANDRE jest dzisiaj jednym z liderów w swojej branży, wielokrotnie nagradzanym, cieszącym się od wielu lat szacunkiem i zaufaniem partnerów.

Przedsiębiorstwo Fair Play

Krajowa Izba Gospodarcza przyznała firmie ANDRE już po raz czternasty tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. W ANDRE ABRASIVE ARTICLES kultura ,,fair-play” obowiązuje od początku jej istnienia, a otrzymanie tej nagrody jest potwierdzeniem rzetelności działań i motywuje do ciągłego doskonalenia kultury i etyki organizacji.

Solidny Partner

W czasie uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, firma ANDRE została nagrodzona specjalnym dyplomem uznania za udział w programie „SOLIDNY PARTNER”.
Program SOLIDNY PARTNER ma już 20-letnią tradycję i jest realizowany pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia Koordynator Programu – Michał Wieczorek przedstawił firmę ANDRE jako jeden z bardzo dobrych przykładów społecznie odpowiedzialnego działania w środowisku lokalnym, zgodnego z wielkopolską tradycją rzetelnej pracy.

Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011
Wyróżnienie w IV edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

Tytuł i wyróżnienie przyznane przez Fundację Innowacji i Rozwoju w kategorii "Innowacyjny Produkt Unijny - Firmy Średnie", za wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42 i 27.

Wielkopolski Menadżer Jakości

Honorowy tytuł Wielkopolski Menadżer Jakości dla firmy ANDRE w uznaniu za osiągnięcia w zarządzaniu przez jakość i wieloletnie zaangażowanie w programach Unii Wielkopolan.

Ambasador Polskiej Gospodarki

Tytuł przyznany w 2010 przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych w kategorii PARTNER FIRM ZAGRANICZNYCH.

Medal Europejski

Przyznany w 2004 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC za ściernice cienkie do przecinania METAL+INOX.

Wielkopolska Jakość

Nasza firma została po raz dwunasty laureatem konkursu "Wielkopolska Jakość" za osiągnięcia w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji narzędzi ściernych.

Gazela Biznesu

Dziennik "Puls Biznesu" potwierdza od wielu lat przynależność firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES - Robert Andre do elitarnego klubu Gazel Biznesu - najdynamiczniej rozwijających się firm.

Certyfikat „Przejrzysta Firma”

Jest to najwyższe wyróżnienie w dziedzinie moralności biznesowej nadane przez Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o., świadczące o wywiązywaniu się z obowiazku terminowej publikacji sprawozdań finansowych oraz wiarygodności i uczciwości finansowej.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Wyróżnienie przyznane w 2004 za ściernice cienkie do przecinania typ 41 na Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych.

Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej

Państwowa Inspekcja Pracy przyznała III Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w ogólnopolskim konkursie PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ 2004.

Wielkopolski Filar Biznesu

Nagroda Wielkopolskiego Klubu Kapitału i Głosu Wielkopolskiego - dla szefów małych i średnich przedsiębiorstw, przyznana Panu R. Andre - Właścicielowi ZWAŚ ANDRE ABRASIVE ARTICLES w kategorii JAKOŚĆ WYROBÓW w 2003 i 2005 roku.

Europrodukt

Nagroda w III edycji konkursu pod patronatem Ministerstwa Gospodarki - Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w 2002 roku.

Lider Przedsiębiorczości

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie przyznała naszej firmie nagrodę w konkursie: „Lider Przedsiębiorczości 2002”. W tym samym konkursie w roku 2005 firma otrzymała zaszczytne wyróżnienie.