Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Slider

W ANDRE pracownicy maja świadomość, jak ważna jest pomoc w kwestiach technicznych dla Klienta. Dlatego ANDRE, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerów, oferuje wsparcie wiedzą i ponad 35-letnim doświadczeniem projektowym i produkcyjnym.

Techniczna Obsługa Klienta

Potrzebujesz porady w kwestii doboru, zastosowania czy eksploatacji narzędzi ściernych? Skorzystaj z doświadczenia ANDRE!

Dział Technicznej Obsługi Klienta służy pomocą wszystkim, którzy szukają optymalnego rozwiązania dla swoich potrzeb w kwestii narzędzi ściernych.

Pracownicy ANDRE doradzą w zakresie prawidłowego doboru narzędzi ściernych, ich najbardziej optymalnego zastosowania, a także zaproponują alternatywne produkty. 
Kontakt z działem TOK to nie tylko kwestia doboru odpowiednich wyrobów, ale także doradztwo w zakresie serwisu i prawidłowej eksploatacji narzędzi ściernych ANDRE. Wszystko po to by Klienci efektywnie i bezpiecznie korzystali z narzędzi ściernych ANDRE.

Dział Technicznej Obsługi Klienta (TOK)
tel. + 48 63  /26 26 349;  26 26 365;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Platforma B2B

Sprawna realizacja zamówień! Ciekawe, atrakcyjne promocje!
Zakupy z dodatkowym rabatem!

IZAM to rozwiązanie oparte o nowoczesną platformę internetową umożliwiające i ułatwiające Klientom zdalną obsługę sprzedaży w modelu Business-to-Business (B2B).

Wyroby dostępne w IZAM znajdują się w stałej sprzedaży i posiadają określony poziom zapasów magazynowych. IZAM daje Klientom możliwość składania zamówień, podglądu stanów magazynowych interesujących ich wyrobów. IZAM jest praktycznym rozwiązaniem, sposobem na sprawne zakupy, także efektywną formą komunikacji. 

Aby zachęcić Klientów do korzystania z tego rozwiązania firma ANDRE organizuje szereg promocji dla użytkowników IZAM. Warto podkreślić, że zakup poprzez platformę wiąże się z otrzymaniem przez Klienta, z tego tylko tytułu, dodatkowego rabatu.

Firma ANDRE prowadzi sprzedaż narzędzi ściernych i usług na rzecz przedsiębiorców w oparciu o wypracowane przez lata funkcjonowania firmy na rynku, sprawdzone zasady zawierania umów (OWU).

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY, DOSTAWY I POZOSTAŁYCH USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ ANDRE ABRASIVE ARTICLES SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W KOLE
NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW

I. Zamówienia i indywidualne zlecenia
II. Normy i certyfikaty
III. Ceny i płatności
IV. Dostawy
V. Opakowania
VI. Reklamacje
VII. Postanowienia końcowe


I. Zamówienia i indywidualne zlecenia

1. Firma ANDRE prowadzi sprzedaż narzędzi ściernych i usług na rzecz przedsiębiorców, nie prowadzi sprzedaży detalicznej wyrobów w swojej siedzibie.
2. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej (e-mailem):
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Każde zamówienie jest rejestrowane, potwierdzane pisemnie (e-mailem) i wiąże strony po pisemnym potwierdzeniu przez firmę ANDRE (e-mailem).
4. Zamówienia na wyroby standardowe (będące na stanie magazynowym) są realizowane w ciągu dwóch dni roboczych.
5. Zamówienia na wyroby niestandardowe i specjalistyczne są realizowane:
- w przypadku ściernic ze spoiwem ceramicznym - w okresie 9 tygodni,
- w przypadku ściernic ze spoiwem żywicznym – w okresie 7 tygodni.
6. W przypadku ściernic niestandardowych przyjmuje się ilościową tolerancję wykonania na poziomie ±10% (nie mniej niż 1 sztuka).
7. W firmie ANDRE realizowane są indywidualne zlecenia w zakresie przeróbek wymiarowych (kształtowych) narzędzi ściernych będących na stanie magazynowym, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i terminu wykonania takiej operacji.
8. Zamówienie jest kompletne jeżeli zostały podane:
- ilość, - typ, kształt / zarys,
- wymiary,
- charakterystyka techniczna,
- wymagana prędkość robocza.
9. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym uzgodnieniu z działem handlowym. W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez firmę ANDRE do dnia tej rezygnacji.

II. Normy i certyfikaty

1. Produkowane przez firmę ANDRE wyroby spełniają wymagania europejskich norm bezpieczeństwa EN 12413 dla narzędzi ściernych spojonych i EN 13236 dla narzędzi ściernych supertwardych.
2. Na życzenie Klienta firma ANDRE wystawia „Deklarację zgodności” wyrobów.
3. Posiadane przez firmę ANDRE certyfikaty są do pobrania na stronie internetowej www.ANDRE.com.pl (podstrona - certyfikaty).
4. Narzędzia ścierne firmy ANDRE nie zagrażają zdrowiu w sensie zasad prawa karnego, zarządzeń i przepisów. Narzędzia te są wolne od antymonu, ołowiu, kadmu, azbestu oraz nie zawierają wolnego fenolu i wolnego formaldehydu. Nie podlegają one obowiązkowemu znakowaniu przewidzianemu w przepisach o materiałach szkodliwych.

III. Ceny i płatności

1. Ceny wyrobów firmy ANDRE znajdują się w obowiązującym cenniku.
2. Ceny transakcyjne uwzględniają:
- rabat podstawowy,
- rabat za tzw. „typówkę żywiczną”,
- rabat za płatności w terminie,
- rabat za realizację zamówień za pośrednictwem platformy zamówieniowej (IZAM).
3. Obowiązują formy płatności uzgodnione z Klientem w przedziale: od przesyłki pobraniowej do okresu 30 dni, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Termin płatności ma wpływ na wysokość rabatu podstawowego.
4. Niezapłacone w terminie należności skutkują blokadą kolejnych wysyłek i przyjmowania nowych zamówień.
5. Przerwa w kontaktach handlowych (brak zakupów) przez okres 6 miesięcy skutkuje wygaśnięciem uzgodnionych warunków handlowych.
7. Powyższe zasady nie dotyczą wyrobów SUPERTWARDYCH.

IV. Dostawy

1. Dostawa zamówienia do Klienta odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich, co oznacza, że nie ma możliwości odbioru własnym transportem z magazynu firmy ANDRE.
2. Na życzenie Klienta firma ANDRE może wysłać towar pod wskazany adres, inny niż siedziba jego firmy.
3. Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przechodzi w całości na Klienta z chwilą wydania towaru. Wydanie towaru przewoźnikowi następuje z chwilą odebrania towaru z magazynu firmy ANDRE (tj. załadowania towaru i pokwitowania odbioru).
4. Koszt dostawy ponosi Klient, nabywający wyroby ANDRE, chyba że wartość wysyłki jest wyższa niż 2500,00 PLN netto. Wówczas koszt pokrywa firma ANDRE.
5. Przesyłka za pobraniem jest usługą dodatkową i jej koszt jest doliczany do faktury - 10,00 PLN netto.

V. Opakowania

1. Wyroby sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Informacja o opakowaniach znajduje się w obowiązującym cenniku.
2. Istnieje możliwość zakupu wyrobów w niepełnym opakowaniu. Wówczas nabywający ponosi dodatkową opłatę - 7,00 PLN netto.

VI. Reklamacje

1. Klient, który nabył wyroby ANDRE w przypadku nie dotrzymania warunków umowy / kontraktu, lub wymagań sformułowanych w zamówieniu może składać reklamacje dotyczące wyrobów i usług świadczonych przez ANDRE w formie pisemnej, elektronicznej (e-mailem) lub telefonicznie.(VI. pkt 3.)
2. Podczas zgłoszenia reklamacji należy udzielić pełnej informacji, a w szczególności:
- oznaczenie i cechy reklamowanego towaru,
- numer partii, dane identyfikacyjne umieszczone na wyrobie i/lub opakowaniu,
- datę dostawy i ewentualnie numer faktury,
- kwestionowaną ilość wyrobów,
- opis problemu w tym:
a) rodzaj stosowanej aplikacji – szlifowanie/ciecie,
b) rodzaj obrabianego materiału,
c) rodzaj obrabianego detalu,
d) producent/ model przecinarki/szlifierki,
- opis roszczeń,
- inne materiały dokumentujące powstałą szkodę np. zdjęcia, filmy itp.
3. Reklamacje jakościowe i ilościowe należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta tel 63/26 26 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Klient zobowiązany jest do spisania odpowiedniego protokołu szkodowego podczas stwierdzenia nieprawidłowości dostawy tzn. uszkodzenia wyrobów podczas transportu lub ich braku w przesyłce: 
- bezpośrednio podczas odbioru przesyłki
- lub w przypadku wady ukrytej do 7 dni kalendarzowych od daty dostawy.
5. Klient jest zobligowany do zwrócenia szczególnej uwagi na zawartość wypełnionego przez przewoźnika ww. protokołu ze stanem rzeczywistym przesyłki. Jeśli kurier nie chce udokumentować widocznych z zewnątrz uszkodzeń, należy odmówić przyjęcia przesyłki.
Protokół szkodowy należy dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.

VII. Postanowienia końcowe

1. Ogólne Warunki Umowy podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.
2. Firma ANDRE przechowuje dane osobowe Klientów z uwzględnieniem przepisów ustawowych i przetwarza je wyłącznie w związku z zawieranymi zamówieniami.
3. Wszelkie materiały zawarte na stronie internetowej ANDRE.com.pl (zdjęcia, opisy, wzory dokumentów) są własnością firmy ANDRE i ich wykorzystanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w celach innych niż zawarte w umowie z Klientem jest zabronione.
4. Wszelkie spory pomiędzy firmą ANDRE a przedsiębiorcami, nabywającymi wyroby ANDRE, będą rozstrzygane polubownie, w innym wypadku, spory będą trafiać pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby firmy ANDRE.

Chcesz poszerzyć ofertę produktową swojej firmy i razem z nami zadbać o jej rozwój? Zostań partnerem biznesowym ANDRE ABRASIVE ARTICLES.

ANDRE to jeden z krajowych liderów w branży producentów narzędzi ściernych. Firma od ponad 35 lat projektuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę profesjonalnych narzędzi ściernych. W ANDRE dokłada się starań, się aby jakość obsługi stała na najwyższym poziomie, zachowując indywidualne podejście do każdego Klienta, w miarę rozwoju współpracy wspierając partnerów niezbędnymi instrumentami sprzedażowymi i marketingowymi.

Profesjonalny produkt + wsparcie

Firma ANDRE swoim partnerom zapewnia:

 • profesjonalne produkty – narzędzia ścierne cenione w Polsce i na całym świecie
 • stałe fachowe doradztwo, w tym m.in. pomoc ekspertów przy wyborze asortymentu (TOK)
 • profesjonalną realizację zleceń (w tradycyjnej formie lub elektronicznie m.in. za pomocą platformy B2B (IZAM)
 • sprawną logistykę
 • szkolenia produktowe, warsztaty i ciekawe spotkania integracyjne
 • programy lojalnościowe
 • indywidualne rabaty elastycznie dopasowane do zamówień

Akcje promocyjne i reklama

Szerokie wsparcie marketingowe sprzedaży:

 • atrakcyjne promocje (zobacz przykładowe promocje)
 • oznakowanie punktów sprzedaży
 • reklama zewnętrzna (banery, rollupy)
 • materiały POS (materiały reklamowo – informacyjne: m.in. katalogi, ulotki, cenniki)
  regały i ekspozytory
 • testy, demonstracje użytkowania narzędzi ściernych (demobus)

Dołącz do grona Dystrybutorów ANDRE

ANDRE to niezawodny partner biznesowy, zapewniający stabilną i długotrwałą współpracę.
W firmie ANDRE pracownicy są dumni z faktu, że narzędzia ścierne ANDRE cieszą się dużym zainteresowaniem Klientów, a marka staje z każdym dniem bardziej rozpoznawalna, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Rozwój firmy, jak i efektywna kooperacja Andre z Klientami, świadczy o wieloletnich, dobrych, partnerskich relacjach.

Jeśli chcesz zostać dystrybutorem narzędzi ściernych ANDRE skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób:

 • Dział Handlowy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 063 26 26 317, -312, -345;
 • Regionalny Kierownik Sprzedaży (RKS) wg podziału na regiony 063 26 26 337;