Spoiwo nowej generacji to przyszłość procesów szlifowania

Nowe, przyjazne rozwiązanie dla użytkowników ściernic ANDRE

Firma ANDRE opracowała nowe spoiwo ceramiczne charakteryzujące się doskonałymi właściwościami eksploatacyjnymi.
Ściernice ze spoiwem szklanokrystalicznym zapewniają: 
 - wyższą wydajność procesu szlifowania,
 - lepszą jakość obrabianych powierzchni,
 - wysoką zdolność do samoostrzenia
.
Ściernice z tym rodzajem spoiwa polecane są szczególnie do obróbki trudno obrabialnych materiałów w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym i lotniczym.

Wyniki testów porównawczych mówią same za siebie...

Podczas kompleksowych prac badawczych ukierunkowanych na skomponowanie receptury fizyko-chemicznej innowacyjnego spoiwa, ANDRE ABRASIVE ARTICLES, przy udziale specjalistów z ośrodków naukowych, opracowało, a następnie wdrożyło technologię zupełnie nowej generacji wiązań szklanokrystalicznych. Spoiwo to posiada specyficzne właściwości, w tym, co szczególnie istotne, wyższą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z konwencjonalnymi spoiwami ceramicznymi.

Testy porównawcze ściernic CRYSTALBOND i konwencjonalnych

Parametry testów porównawczych

Proces obróbczy: prostoliniowo-zwrotne obwodowe szlifowanie osiowe walcowych powierzchni wewnętrznych.
Przedmiot obrabiany:
wewnętrzne powierzchnie pierścieni łożyskowych ze stali 100Cr6 (63±2 HRC), średnica wew.: dw = 40 mm, szerokość: bw = 18 mm. Szlifierka: RUP 28P.
Narzędzie ścierne: ściernice płaskie typu 1 o wymiarach 35×10×10 mm.
Parametry szlifowania:
- prędkość obwodowa ściernicy ns = 27300 obr/min,
- prędkość obwodowa przedmiotu obrabianego nw =400 obr/min,
- głębokość szlifowania ae całk. = 0,20 mm,
- prędkość posuwu osiowego stołu: vfa=20mm/s.
- PCS: płyn chłodząco-smarujący - 5% wodny roztwór oleju Castrol Syntilo RHS podawany do strefy szlifowania metodą zalewową.

Chropowatość Ra obrabianej powierzchni

Wydajność procesu szlifowania