Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Slider

Czy na rynku można znaleźć narzędzia ścierne, które mają najlepszą cenę w swojej klasie... Tak. Takie produkty oferuje ANDRE ABRASIVE ARTICLES. 

Dobry, bo konkurencyjny... 

Kupujesz - zyskujesz!

W świecie zalanym masową produkcją wyrobów importowanych z azjatyckich rynków, często nieprzewidywalnych eksploatacyjnie, opcja profesjonalnych, wydajnych narzędzi ściernych, konkurencyjnych nie tylko pod względem ceny, ale przede wszystkim w aspekcie jakości, jest wartością dodaną.

Klient decydując się na produkty ANDRE, wybierając produkt skrojony na miarę, w przystepnej cenie, w efekcie końcowym zyskuje ekonomicznie.

Doświadczenie ekonomiczne i technologia

Cel ekonomiczny działań ANDRE

Wytworzenie przez ANDRE rynkowego wyrobu, spełniającego kryterium najlepszej relacji jakości do ceny to podstawowy, zgodny z misją, cel działań przedsiębiorstwa. 

Produkt optymalny ekonomicznie, w miarę możliwości uniwersalny, to konsekwencja całego szeregu powiązanych ze sobą czynników. Po pierwsze to konkretna wdrożona strategia w kierunku takich działań, po drugie - permanentna praca nad ekonomią technologii produkcji, i po trzecie -  sukcesywna orientacja technologiczna na jakość finalną wyrobu.  

Szeroka oferta bezpiecznych wyrobów 

Europejski, przewidywalny produkt

Firma ANDRE postawiła na szeroką ofertę, kierując ją do Klientów o różnym stopniu potrzeb względem narzędzi ściernych. Rozpoznanie rynku, określenie docelowego partnera i jego oczekiwań względem narzędzi ściernych, opracowanie i wdrożenie profesjonalnych rozwiązań, optymalizacja kosztów wytworzenia produktu, wreszcie konkurencyjna cena – to wszystko cechuje wyroby ANDRE. 

Produkt optymalny ekonomicznie od europejskiego producenta to także gwarancja bezpieczeństwa dla ich użytkowników. W ANDRE nie oszczędza się na bezpieczeństwie. Wartość zdrowia lub życia człowieka to rzecz zupełnie niewymierna.

Strategia ANDRE wynika wprost ze znajomości rynku, rozpoznania oczekiwań Klientów i samego doświadczenia jako producenta.  Realizacja założeń zawartych w misji firmy - korzystny stosunek jakości produktu do jego ceny - w relacji do wyrobów konkurencji – stoi za sukcesem ANDRE.

Praca u podstaw

Doświadczenie ponad 35 lat obecności w branży

ANDRE od początku postawiło na uczciwą, bezpieczną strategię rynkowego działania. Pracę u podstaw, w oparciu o założenie, że "dobry produkt w dobrej cenie" zawsze jest trafioną opcją dla Klienta. Plan, który się rynkowo obroni.
Rację w tej materii ANDRE uwiarygadnia z każdym dniem swojej działalności.

Firma postawiła na dywersyfikację odbiorców – produkcję narzędzi dla Klientów zróżnicowanych rynków. Szeroki asortyment trafia m.in. do przemysłu motoryzacyjnego, łożyskowego, maszynowego, narzędziowego, kolejnictwa i budownictwa.

Wykorzystane szanse

Wsparcie środkami unijnymi

Przedsiębiorstwo ANDRE to także duża aktywność w kwestii wsparcia środkami unijnymi rozwoju kontaktów handlowych i eksportu, m.in. w ramach samodzielnie opracowanych projektów.

Dotacje unijne na rozwój kontaktów handlowych w ramach rozdania 2014–2020 

„Intensyfikacja działalności eksportowej firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. na rynkach zagranicznych” (WRPO 1.4.1 - 2015-2017))

Dotacje unijne na rozwój kontaktów handlowych w ramach rozdania 2013–2017 

 "Eksport – strategicznym celem rozwoju przedsiębiorstwa" (Innowacyjna Gospdarka POIG 6.1. - 2009)

Lider w konsekwencji

Stały rozwój, nowi kontrahenci

Dziennik "Puls Biznesu" potwierdza od wielu lat przynależność firmy ANDRE do elitarnego klubu "Gazel Biznesu" - najdynamiczniej rozwijających się polskich firm.
Aktywność w kierunku pozyskiwania Klientów na rynkach zagranicznych też została doceniona i tak ANDRE otrzymało w 2010 roku tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki nadawany przez Business Centre Club w kategorii "Partner Firm Zagranicznych".

Dzisiaj dzięki swoim działaniom przedsiębiorstwo posiada dobrą pozycję konkurencyjną, może bezpiecznie inwestować we współpracę z partnerami wybranych obszarów przemysłu, które są stabilne, dynamicznie się rozwijają lub rokują rozwój w najbliższym czasie.

30-letnie doświadczenie firmy ANDRE to m.in. dość precyzyjne, empirycznie zweryfikowane, rynkowe pozycjonowanie własnych wyrobów. Mimo, że ANDRE to szeroki i kompleksowy asortyment, to w znacznym stopniu dedykowany Klientom o różnym stopniu oczekiwań. Tym samym ANDRE dokłada starań, aby produkowane w przedsiębiorstwie narzędzia ścierne były "na miarę Twoich (Klienta) potrzeb".

Narzędzia ścierne na miarę potrzeb... Klienta

Rozwiązania ekonomiczne i profesjonalne o wysokich walorach pracy

Pozycjonując produkty pod katem siły i intensywności ich eksploatacji firma ANDRE wprowadziła do oferty linie produktowe – Eco Line, Pro Line, i Master Line.

Narzędzia poszczególnych linii różnią się między sobą użytym materiałem ściernym do ich wykonania, technologią produkcji dedykowaną pod ich zastosowanie i ceną.

Pozycjonowanie dotyczy wybranego asortymentu narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym, w tym ściernic do przecinania i szlifowania przeznaczonych do stosowania na szlifierkach kątowych, narzędzi półelastycznych - głównie ściernic lamelkowych, a także grupy pilników obrotowych oraz narzędzi supertwardych.

ECO LINE

Linia rozwiązań ekonomicznych, spełniająca warunek dobrej ceny dla Klienta, zapewniająca jednocześnie dobrą wydajność i wysoki współczynnik bezpieczeństwa. 

Część asortymentu narzędzi ściernych, przeznaczonych do prostych działań, nie wymagających wysokich walorów użytkowych. W przypadku ściernic ze spoiwem żywicznym i popularnych "lamelek" do ich produkcji używa się mieszanek ziarna na bazie elektrokorundu zwykłego.

PRO LINE

Linia rozwiązań profesjonalnych, spełniająca warunek dobrego wydajnego produktu w dobrej cenie.
Dedykowana zdecydowanie pod zastosowania zawodowe. 

Najbardziej rozbudowana część asortymentu narzędzi ściernych, przeznaczona do bardziej zaawansowanych operacji, wymagających wyższych walorów użytkowych, niż ma to miejsce w przypadku Eco line.
Jeśli chodzi o ściernice ze spoiwem żywicznym do ich produkcji używa się wydajniejszych mieszanek ziarna, m. in. elektrokorundów obrabianych termicznie i chemicznie czy ziarna cyrkonowego.

Narzędzia z serii Pro Line charakteryzują się wysokimi parametrami w swojej klasie względem konkurencji, szczególnie jeśli chodzi o szybkość i wydajność procesu obróbki przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich współczynników bezpieczeństwa. 

MASTER LINE

Linia rozwiązań pod konkretne zastosowania, spełniająca warunek ekstremalnie wydajnego produktu. 

Najbardziej dedykowana konkretnym zastosowaniom część asortymentu narzędzi ściernych, przeznaczona do trudniejszych, zaawansowanych operacji, zdecydowanie ciężkiej pracy, wymagającej najwyższych walorów użytkowych jak i odpowiednich szlifierek. W przypadku ściernic ze spoiwem żywicznym do ich produkcji używa się najwydajniejszych mieszanek ziarna o dużej twardości, w przypadku ściernic lamelkowych mowa tutaj o ziarnie ceramicznym.

Narzędzia z serii Master Line charakteryzują się najwyższymi parametrami pracy oraz wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa.