Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Slider

W firmie ANDRE udaje się nie tylko generować nowe rozwiązania, lecz także efektywnie je "przeprowadzać" z biurek technologów na hale produkcyjne i półki sklepowe.

Z biurka na produkcję

Efektywnie wdrażane nowe rozwiązania

Kierunek na stałe poszukiwanie nowych, często innowacyjnych rozwiązań, który obrała firma ANDRE, wydaje się jedynym słusznym.

Sukces przedsiębiorstwa w kwestii wdrożeń nowych technologii czy produkcji nowych wyrobów to konsekwencja właściwych analiz i, w oparciu o nie, dalszych działań produkcyjnych. Jak się okazuje, otwartość na nowe rozwiązania i doświadczenie empiryczne przy wdrożeniach przynosi szybkie efekty rozwojowe i materialne.

Technologia dobrze rozumiana

Atuty ANDRE w kwestii nowych wdrożeń

Można wskazać na kilka istotnych atutów ANDRE, które stoją za sukcesami firmy w kwestii nowych wdrożeń.

Przede wszystkim jest to wysokie know-how w aspekcie technologicznym. Wieloletnie doświadczenie przedsiębiorstwa jest bazą wiedzy jak wytworzyć nowy produkt przy zastosowaniu nowej technologii.

Uruchamianie nowatorskich linii produkcyjnych to także nabyta umiejętność ANDRE. Firma wielokrotnie rozbudowywała swój park maszynowy, zarówno dzięki dotacjom, jak i inwestując własne środki, wskutek czego osiągano wyniki znacznie przekraczające zakładane rezultaty.

Ważniejsze wyróżnienia

Tak jest od początku firmy

ANDRE jest dzisiaj jednym z liderów w swojej branży, wielokrotnie nagradzanym, cieszącym się od wielu lat szacunkiem i zaufaniem partnerów.

Jednym z ważniejszych wyróżnień jest to przyznawane w ramach konkursu "Wielkopolska Jakość". Firma kilkunastokrotnie została laureatem za osiągnięcia w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji narzędzi ściernych.
Jeszcze jako ZWAŚ ANDRE Abrasive Articles w kategorii "Jakość Wyrobów" w latach 2003 i 2005 firma została otrzymała tytuł Wielkopolski Filar Biznesu.
W 2004 za innowacyjne ściernice cienkie do przecinania typ 41 na Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych ANDRE przyznano Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W tym samym roku ściernice cienkie do przecinania METAL+INOX otrzymały Medal Europejski, przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC. 
Za efektywne wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42 i 27 – w kategorii Innowacyjny Produkt Unijny - firmie ANDRE nadano prestiżowy tytuł Regionalny Lidera Innowacji i Rozwoju, a wyróżniono w konkursie Krajowych Liderów Innowacji i Rozwoju. 

ANDRE dysponuje własnym działem B+R. Daje to autentyczną możliwość doskonalenia procesu technologicznego, co w konsekwencji pozwala na permanentny rozwój przedsiębiorstwa i umożliwia konkurowanie pod względem nowych rozwiązań i jakości produktów.

Własny dział B + R

Badania to nowe szanse i korzyści

Kierunek na nowe rozwiązania plus własne, nowoczesne laboratorium to recepta na sukces. To także wolność i niezależność kreatywnej pracy nad własnymi pomysłami ANDRE.

Prowadzone w firmie ANDRE badania, także wymiana informacji naukowej dotyczącej wielu aspektów związanych z wytwarzaniem i eksploatacją ściernic służą w prostej linii opracowaniu wyrobów posiadających unikatowe parametry techniczne, lepsze od oferowanych przez konkurencję.

Laboratorium ANDRE

Jakość rodzi się w samej firmie

Z pomocą laboratorium ANDRE udoskonala wdrożone produkcyjnie spoiwa, jak i poszukuje nowych, bardziej innowacyjnych. Przykładem mogą być chociażby opracowane ostatnio spoiwa szklanokrystaliczne. W firmie prowadzone są również badania nad poprawą wydajności ściernic. Jednym z przykładów takiego działania jest wdrożenie nowych mieszanek żywicznych w popularnych „jedynkach” czyli ściernicach do przecinania typ 41 o grubości 1 mm.

Technologia wytwarzania narzędzi ściernych ze środkiem porotwórczym, zarówno w przypadku ściernic z niewielka indukowana porowatością jak i ściernic ceramicznych wielkoporowych to jeden z efektów szukania własnych innowacji, opracowanych stricte w ANDRE.

Wymiana informacji naukowej

Współpraca z ośrodkami naukowymi przynosi wymierne efekty

ANDRE prowadzi stałą, efektywną wymianę informacji naukowej z różnymi podmiotami w kwestii nowych rozwiązań.

Od lat kooperuje w projektach naukowych z wieloma uczelniami m.in. Politechniką Koszalińską, Politechniką Poznańską, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Technicznym w Bydgoszczy oraz placówkami naukowo-badawczymi jak np. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Sprawne funkcjonowanie na współczesnym rynku oraz silna pozycja ANDRE ABRASIVE ARTICLES to proces ciągłego doskonalenia oraz wychodzenia naprzeciw coraz większym wymaganiom Klientów. Realizując własna politykę rozwoju firma stawia na innowacje i inwestuje w nowe technologie. 

Liczy się rozwój

Nowe technologie i produkty

ANDRE jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które od początku istnienia intensywnie inwestuje w szeroko rozumianą innowacyjność. 
Rozwija nowe technologie produkcji oraz opracowuje nowe, innowacyjne produkty i udoskonala dotychczasowe wyroby. Ciągle także inwestuje w posiadany majątek produkcyjny.

Innowacyjność od początku

Pomysły, własne patenty, praca organiczna nad produktem

Zoom na innowacyjność produktów ANDRE nie wziął się znikąd. Robert Andre jest z wykształcenia chemikiem i od początku działalności firmy przykładał specjalną wagę do technologicznej strony oferowanych wyrobów.

Klienci wiedzą, że wyroby ANDRE podlegają ciągłemu rozwojowi. Jest to wynik długofalowej strategii poszerzania możliwości technologicznych i produkcyjnych firmy. Mowa tutaj m.in. o ciągłym inwestowaniu w maszyny najnowszych generacji, które umożliwiają produkcję według najnowocześniejszych standardów.

Dotacje na innowacyjność

Projekty wsparte przez UE

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność firmy ANDRE w realizowaniu innowacyjnych projektów przy wsparciu środkami Unii Europejskiej.

Dotacje unijne na innowacyjność w ramach rozdania 2014–2020 

„Wdrożenie innowacyjnych narzędzi ściernych z zastosowaniem mikroagregatów oraz na bazie kompozycji z żywic syntetycznych" (Inteligentny Rozwój - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – POIR 3.2.1 - 2015-2017)
„Innowacyjne, hybrydowe narzędzia ścierne do obróbki stopów metali lekkich” (program INNOTECH - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2013-2016)

Dotacje unijne na innowacyjność w ramach rozdania 2007–2013

"Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42, 27" (Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-4.1 2009-2013)
"Nowa technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem ceramicznym i podwyższoną technologią" (Innowacyjna Gospodarka POIG 4.3 2011-2012)
"Technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska" (Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-4.1 2008-2011)

Dotacje unijne na innowacyjność w ramach rozdania 2004–2006

 "Innowacyjne udoskonalanie procesu produkcyjnego narzędzi ściernych" (SPO WKP 2004-2006)
Dotacje unijnne przedakcesyjne "Zakup nowoczesnej prasa Maternini o nacisku 1250T" (Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2001)

INNOVATIVE TECHNOLOGY to znak, którym opatrywane są projekty ANDRE, stawiające na nowoczesne rozwiązania.