Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Slider

Istnieje wiele zagrożeń mogących wystąpić w czasie eksploatacji narzędzi ściernych. Kluczem do bezpiecznego ich użytkowania jest właściwa eksploatacja, odpowiednie przechowywanie oraz wysoki poziom bezpieczeństwa samego narzędzia. W ANDRE dokłada się wszelkich starań, aby wyroby które trafią do ich użytkowników były bezpieczne. 

Bezpieczeństwo to priorytet

Produkty ANDRE są bezpieczne

W kwestii bezpieczeństwa narzędzi ściernych liczy się redukcja potencjalnych zagrożeń.
O bezpieczeństwie decyduje zatem już etap projektowania konstrukcji narzędzi. Kolejnym  elementem jest odpowiedni dobór surowców, a następnie bieżące monitorowanie każdego etapu produkcji. Równie ważnym elementem jest kontrola wszystkich kluczowych parametrów gotowego produktu oraz badania eksploatacyjne. 

Jest to elementarne zadanie producenta.

Przewidywalne i powtarzalne produkty

Profesjonalna weryfikacja wyrobów

Dla każdego użytkownika narzędzi ściernych niezmiernie ważne jest kwestia przewidywalności i powtarzalności w trakcie eksploatacji.

Produkty ANDRE, nim trafią w ręce Klientów, są zgodnie z przyjętymi standardami weryfikowane, zarówno w aspekcie jakości jak i bezpieczeństwa.
Dzięki temu współczynnik bezpieczeństwa wyrobów ANDRE jest na wysokim poziomie.
 

Działania edukacyjne

Jak użytkować narzędzia ścierne "z głową"...

W ANDRE od wielu lat podejmowane są różne działania mające na celu edukację użytkowników narzędzi ściernych w kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Pokazy, szkolenia, materiały informacyjne dotyczą głównie zasad prawidłowej eksploatacji narzędzi ściernych oraz możliwych zagrożeń wynikających z niewłaściwego ich użytkowania.

Poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie ludzkie, świadomość zagrożeń, coraz wyższe standardy ogólnobranżowe powodują stałą troskę w ANDRE o bezpieczeństwo własnych produktów oraz o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w samym procesie produkcji narzędzi ściernych. ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami różnych certyfikacji.

oSa - The Organization for the Safety of Abrasives

oSa jest niezależną organizacją, która zrzesza i certyfikuje najlepszych na świecie producentów narzędzi ściernych. oSa to bezpieczeństwo i gwarancja profesjonalizmu.

www.osa-abrasives.org

FEPA - Federation of European Producers of Abrasives

ANDRE ABRASIVE ARTICLES została w 2017 roku przyjęte w poczet członków europejskiej organizacji zrzeszającej producentów narzędzi ściernych FEPA.
Głównym zadaniem FEPA jest reprezentowanie europejskiego przemysłu ściernego na świecie, promocja narzędzi ściernych produkowanych w Europie ale także informowanie swoich członków o zmianach ram regulacyjnych oraz wsparcie w zakresie informacji technicznych, usług naukowych i przewidywanie przyszłych wyzwań w sektorze materiałów ściernych.

Nasze członkostwo w FEPA to poczucie przynależności do rodziny europejskich producentów, których głównym celem jest dostarczanie dobrych i bezpiecznych wyrobów.

Producent zapewnia stosowanie odpowiednich procedur podczas projektowania i wytwarzania swoich produktów. Celem tych działań jest zapewnienie odpowiedniej jakości, powtarzalności i bezpieczeństwa narzędzi ściernych ANDRE. 

Monitoring produkcyjny "step by step"

Zaczynając od samego ziarna, spoiwa, poprzez produkcję, aż po magazyn 

Surowce, wykorzystywane później do wytwarzania narzędzi ściernych przechodzą wstępne badania już na etapie przyjęcia do magazynu. Dopiero po zatwierdzeniu mogą być użyte do przygotowania mieszanki o odpowiednim składzie i granulacji.

Aby utrzymać optymalną jakość produktu na poszczególnych etapach produkcji (przygotowanie mieszanek, formowanie na prasach, wypał itd.) procesy produkcyjne są szczegółowo monitorowane. Ważne są tu nie tylko właściwe nastawy maszyn i urządzeń ale także odpowiednie warunki przechowywania i sezonowania mas oraz optymalnie dobrane parametry wypału.

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Działania, które są koniecznością

Po zakończonej produkcji, nim wyroby trafią do magazynu, przechodzą kontrolę jakości, zmierzającą do wykrycia ewentualnych, możliwych wad.

Sprawdzenie wyrobów obejmuje zawsze kilka etapów choć różni się zależnie od asortymentu.

Na początku odbywa się badanie za pomocą metody wizualnej, a w przypadku narzędzi ze spoiwem ceramicznym także metody dźwiękowej. Sprawdza się czy nie widać rys, pęknięć, wykruszeń na badanym narzędziu, a w przypadku metody dźwiękowej opukuje się ściernicę sprawdzając rodzaj odgłosu, który ta wydaje. Prawidłowo spojone narzędzie powinno wydać dźwięczny odgłos, uszkodzone stłumiony, głuchy.

Dalej weryfikowane są poszczególne wymiary ściernic. Dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia pomiarowego zwanego popularnie "piaskarką" badana jest twardość narzędzia ściernego. Badany jest także moduł sprężystości za pomocą elektronicznych urządzeń do badań nieniszczących. Ściernice sprawdza się także pod kątem ich dopuszczalnego niewyważenia oraz prędkości obrotowej, przeprowadzając badania na prędkość testową i prędkość rozerwania.
 

Badania eksploatacyjne

Testowanie bezpieczeństwa i wydajności narzędzi ściernych podczas pracy  

Oprócz standardowych procedur kontrolnych produkty ANDRE przechodzą rozbudowane testy eksploatacyjne.

Wyroby ANDRE są poddawane sukcesywnej optymalizacji zarówno w aspekcie szeroko rozumianej jakości jak i wydajności. Wnikliwa kontrola wyrobów, będąca częścią procesu produkcyjnego nie kończy jednak wszystkich badań. Narzędzia poddawane są również cyklicznym badaniom eksploatacyjnym, gdzie w czasie intensywnej pracy potwierdza się ich wydajność i bezpieczeństwo.

Badania eksploatacyjne z jednej strony to testowanie wdrożonych rozwiązań technologicznych, z drugiej bieżąca weryfikacja jakości i bezpieczeństwa produktów ANDRE.
 

Przechowywanie i wysyłka

Bez uszczerbku do rąk własnych Klienta

Odpowiednie magazynowanie i transport narzędzi ściernych to jeden z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo produktów.

Ściernice, chociaż cechują się dużą wytrzymałością dynamiczną na rozrywanie, są wrażliwe na uderzenia, upadki, naprężenia zginające i z tych względów wymagają szczególnie ostrożnego obchodzenia się z nimi.

W magazynach ANDRE wyroby przechowywane są w optymalnych warunkach, także jeśli chodzi o temperaturę, wentylację czy wreszcie wilgotność pomieszczeń.

Wysyłany do Klienta produkt jest odpowiednio zabezpieczony i zapakowany, tak aby bez uszczerbku trafił w "ręce" użytkownika.