Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej...

Symbole i oznaczenia

Pobierz opis [PDF]

System oznaczania

Oznaczenie narzędzia ściernego zgodnie z normą ISO 525, składa się z następujących grup symboli cyfrowo-literowych oddzielonych znakiem ”-”

I grupa

-

Typ + zarys

 

-

Wymiary

II grupa

-

Charakterystyka techniczna

III grupa

-

Dopuszczalna prędkość robocza (dla ściernic)

oraz z nazwą i/lub logo producenta.

Ponadto na ściernicach, segmentach i osełkach ściernych mogą znajdować się różne informacje dodatkowe w formie napisów albo znaków graficznych, np.:

  • barwne pasy według kodu barw prędkości
  • znaki bezpieczeństwa i/lub numery certyfikatów
  • piktogramy,  symbole ochron osobistych, ograniczenia w zastosowaniu
  • napisy określające zastosowanie, np. ”STAL”, ”STONE”, ”INOX”, ”ALUMINIUM”, itp.
  • symbol orientacji niewyważenia statycznego ściernicy albo kierunek montażu na wrzecionie

W zakładce Sposób oznaczania ściernicy przedstawiony został sposób oznaczania narzędzi ściernych spojonych produkowanych w Firmie ANDRE w Kole.

Oznaczenia kształtów
Znormalizowane kształty oraz kolejność zapisywania wymiarów przedstawione zostały na stronie Kształty i wymiary. Tablica ta stanowi fragment normy ISO 525. W praktyce przemysłowej występują także inne niż znormalizowane, specjalne odmiany, typy narzędzi ściernych stosowane w obrabiarkach na świecie. W kartach katalogowych znajduje się poszerzona ich gama.

Wymiary
W kartach katalogowych podane są informacje o wymiarach narzędzi ściernych dotychczas dostarczanych  naszym klientom. Jeżeli klient potrzebuje inne wymiary, kształty, zarysy albo charakterystyki, mogą one być przedmiotem analizy, uzgodnień i dostaw.

Charakterystyka techniczna
Charakterystyka techniczna opisuje cechy narzędzia ściernego mające bezpośredni wpływ na wyniki szlifowania oraz bezpieczeństwo pracy. Zasady doboru poszczególnych elementów charakterystyki do warunków i wymagań operacji szlifowania zostaną opisane oddzielnie, podane zostaną również przykłady typowych zastosowań.

Dopuszczalna prędkość robocza ściernicy.
Każda ściernica ma określoną dopuszczalną prędkość roboczą (obrotową i obwodową).

Prędkość robocza ściernicy wyrażana jest następująco:

  • prędkość obrotowa    n [min-1] = obroty na minutę albo zapis [1/min.], [obr/min.]
  • prędkość obwodowa   v [m • s-1] = metry na sekundę albo zapis [m/s]

Wzory, za pomocą których można wyrazić ”n” w funkcji ”v” i odwrotnie wyglądają następująco:

D [mm] = średnica ściernicy

 

Na stronie Tablica przeliczeniowa prędkości podane jest przeliczenie tych wielkości dla powszechnie spotykanych wymiarów ściernic.

Rys. Graficznie przedstawiona zależność pomiędzy prędkością obwodową  ”v” i liczbą obrotów ”n”

 

Użytkownik musi sprawdzić czy największa dopuszczalna prędkość obrotowa podana na ściernicy jest zgodna z prędkością podaną na maszynie.

W żadnym wypadku największa dopuszczalna prędkość obrotowa ściernicy nie może być na maszynie przekroczona. W maszynach o regulowanej prędkości wrzeciona lub o kilku prędkościach pracy, prędkość obrotowa ściernicy może być zwiększona, w miarę zużywania się ściernicy, ale bez przekraczania maksymalnej dopuszczalnej obrotowej prędkości ściernicy.

Największa dopuszczalna prędkość obrotowa ściernic trzpieniowych uzależniona jest również od długości wysunięcia trzpienia z uchwytu szlifierki. Zależność tę podaje tablica na stronie Zależność dopuszczalnej prędkości obrotowej ściernic trzpieniowych od wysunięcia trzpienia z uchwytu szlifierki.