SPRAWDZANIE JAKOŚCI I STRUKTURY MATERIAŁU

ANDRE oferuje szeroką gamę ściernic niewzmacnianych typu 41, które stanowią odrębną grupę narzędzi ściernych przeznaczonych do przecinania różnych materiałów. Ściernice tego typu zwykle pracują na przecinarkach stacjonarnych, w tym CNC. Główne obszary zastosowań to przygotowywanie próbek metalograficznych w laboratoriach w branży samochodowej.

| TYP 41

41.png
41 - D x T x H

Przykłady wdrożonych narzędzi ściernych w przemyśle [*]

Typ

Wymiary [mm]

Charakterystyka techniczna

Prędkość [m/s]

41

250x1,6x32

M2XL70N8B688

80

41

250x1,6x32

59A90O7B719

63

41

250x1,6x32

59A90Q7B719

63

41

350x2,5x32

59AY60J6B689

63

41

432x3x32

59A80H6B689

50

[*] Ściernice dozwolone do pracy tylko w strefie zamkniętej. 

O pełną ofertę i dostępne charakterystyki zapytaj Dział Handlowy.

Image