Istnieje wiele zagrożeń mogących wystąpić w czasie eksploatacji narzędzi ściernych. Kluczem do bezpiecznego ich użytkowania jest właściwa eksploatacja, odpowiednie przechowywanie oraz wysoki poziom bezpieczeństwa samego narzędzia. W ANDRE dokłada się wszelkich starań, aby wyroby które trafią do ich użytkowników były bezpieczne. 

Bezpieczeństwo to priorytet

Produkty ANDRE są bezpieczne

W kwestii bezpieczeństwa narzędzi ściernych liczy się redukcja potencjalnych zagrożeń.
O bezpieczeństwie decyduje zatem już etap projektowania konstrukcji narzędzi. Kolejnym  elementem jest odpowiedni dobór surowców, a następnie bieżące monitorowanie każdego etapu produkcji. Równie ważnym elementem jest kontrola wszystkich kluczowych parametrów gotowego produktu oraz badania eksploatacyjne. 

Jest to elementarne zadanie producenta.

Przewidywalne i powtarzalne produkty

Profesjonalna weryfikacja wyrobów

Dla każdego użytkownika narzędzi ściernych niezmiernie ważne jest kwestia przewidywalności i powtarzalności w trakcie eksploatacji.

Produkty ANDRE, nim trafią w ręce Klientów, są zgodnie z przyjętymi standardami weryfikowane, zarówno w aspekcie jakości jak i bezpieczeństwa.
Dzięki temu współczynnik bezpieczeństwa wyrobów ANDRE jest na wysokim poziomie.
 

Działania edukacyjne

Jak użytkować narzędzia ścierne "z głową"...

W ANDRE od wielu lat podejmowane są różne działania mające na celu edukację użytkowników narzędzi ściernych w kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Pokazy, szkolenia, materiały informacyjne dotyczą głównie zasad prawidłowej eksploatacji narzędzi ściernych oraz możliwych zagrożeń wynikających z niewłaściwego ich użytkowania.