ANDRE dysponuje własnym działem B+R. Daje to autentyczną możliwość doskonalenia procesu technologicznego, co w konsekwencji pozwala na permanentny rozwój przedsiębiorstwa i umożliwia konkurowanie pod względem nowych rozwiązań i jakości produktów.

Własny dział B + R

Badania to nowe szanse i korzyści

Kierunek na nowe rozwiązania plus własne, nowoczesne laboratorium to recepta na sukces. To także wolność i niezależność kreatywnej pracy nad własnymi pomysłami ANDRE.

Prowadzone w firmie ANDRE badania, także wymiana informacji naukowej dotyczącej wielu aspektów związanych z wytwarzaniem i eksploatacją ściernic służą w prostej linii opracowaniu wyrobów posiadających unikatowe parametry techniczne, lepsze od oferowanych przez konkurencję.

Laboratorium ANDRE

Jakość rodzi się w samej firmie

Z pomocą laboratorium ANDRE udoskonala wdrożone produkcyjnie spoiwa, jak i poszukuje nowych, bardziej innowacyjnych. Przykładem mogą być chociażby opracowane ostatnio spoiwa szklanokrystaliczne. W firmie prowadzone są również badania nad poprawą wydajności ściernic. Jednym z przykładów takiego działania jest wdrożenie nowych mieszanek żywicznych w popularnych „jedynkach” czyli ściernicach do przecinania typ 41 o grubości 1 mm.

Technologia wytwarzania narzędzi ściernych ze środkiem porotwórczym, zarówno w przypadku ściernic z niewielka indukowana porowatością jak i ściernic ceramicznych wielkoporowych to jeden z efektów szukania własnych innowacji, opracowanych stricte w ANDRE.

Wymiana informacji naukowej

Współpraca z ośrodkami naukowymi przynosi wymierne efekty

ANDRE prowadzi stałą, efektywną wymianę informacji naukowej z różnymi podmiotami w kwestii nowych rozwiązań.

Od lat kooperuje w projektach naukowych z wieloma uczelniami m.in. Politechniką Koszalińską, Politechniką Poznańską, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Technicznym w Bydgoszczy oraz placówkami naukowo-badawczymi jak np. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.