produkty

Informacje techniczne

Narzędzia ścierne wykorzystywane efektywnie

Praktycznie i zgodnie z przeznaczeniem

Jak wynika z doświadczenia firmy ANDRE istnieje wiele zagrożeń pojawiających się w czasie eksploatacji narzędzi ściernych, spowodowanych błędami użytkowników, chociażby niewłaściwym doborem charakterystyki do danej operacji, stosowaniem kołnierzy dociskowych o niezgodnych z normą wymiarach, niewłaściwym sposobem przechowywania i użytkowania czy często złym stanem technicznym szlifierek.

ANDRE stara się permanentnie informować Klientów o potencjalnych zagrożeniach, mogących zaistnieć w czasie eksploatacji narzędzi ściernych,  a w ramach ciągłego doskonalenia procesu technologicznego Klienci otrzymują narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i zawsze bezpieczne.

Image

Informacje dotyczące właściwego (bezpiecznego) użytkowania narzędzi ściernych

Jednym z głównych celów ANDRE ABRASIVE ARTICLES  jest produkcja narzędzi ściernych najwyższej jakości, wytwarzanych zgodnie z obowiązującymi normami, a więc bezpiecznych.

Firma ANDRE od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wyrobów. W ANDRE robi się wszystko, aby produkty odpowiadały indywidualnym zapotrzebowaniom Klientów i spełniały ich najwyższe oczekiwania nawet przy najtrudniejszych operacjach szlifierskich.

Narzędzia ścierne ANDRE ABRASIVE ARTICLES są bezpieczne.

ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami różnych certyfikacji.

FEPA
FEPA
Image
Image
Image
Image