Narzędzia ścierne wykorzystywane efektywnie

Praktycznie i zgodnie z przeznaczeniem

Jak wynika z doświadczenia firmy ANDRE istnieje wiele zagrożeń pojawiających się w czasie eksploatacji narzędzi ściernych, spowodowanych błędami użytkowników, chociażby niewłaściwym doborem charakterystyki do danej operacji, stosowaniem kołnierzy dociskowych o niezgodnych z normą wymiarach, niewłaściwym sposobem przechowywania i użytkowania czy często złym stanem technicznym szlifierek.

ANDRE stara się permanentnie informować Klientów o potencjalnych zagrożeniach, mogących zaistnieć w czasie eksploatacji narzędzi ściernych,  a w ramach ciągłego doskonalenia procesu technologicznego Klienci otrzymują narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i zawsze bezpieczne.

Informacje dotyczące właściwego (bezpiecznego) użytkowania narzędzi ściernych