Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Slider

Ważne wsparcie

Razem jesteśmy silniejsi

Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn.
„Dotacja na kapitał obrotowy dla ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Działanie 3.4.
 

Cel projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla ANDRE ABRASIVE ARTICLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Nr umowy: POIR.03.04.00-30-0344/20-00.

Kwota dofinansowania: 368 359,26 PLN
 

Projekt dedykowany szklanokrystalicznym spoiwom nowej generacji

Kompleksowa innowacyjność dla wydajnego szlifowania

Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn.
„Ściernice do wysokowydajnościowego szlifowania z zastosowaniem nowej generacji szklanokrystalicznych spoiw ceramicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Działanie 1.2.
 

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowanie składu nowej generacji spoiw szklanokrystalicznych oraz opracowanie technologii wytwarzania narzędzi ściernych z nowymi spoiwami.

Wartość projektu : 937 873,02 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 440 275,06 PLN
 

Projekt realizowany w okresie 01.11.2016 r. – 31.12.2018 r.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać od: Elżbieta Socha, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 605 268 768.

Projekt ukierunkowany na wzmocnienie działań firmy ANDRE na rynkach zewnętrznych

Dalszy rozwój to eksport

Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. na rynkach zagranicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1.

Celem projektu jest realizacja Planu Rozwoju Eksportu i zawartych w nim założeń dotyczących zwiększenia poziomu internacjonalizacji firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. oraz dostosowanie jej oferty do potrzeb międzynarodowych rynków zbytu. Celem realizacji projektu będzie również, rozwijanie działalności eksportowej na określonych przez firmę ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. rynkach docelowych, co w efekcie spowoduje zwiększenie obecności i konkurencyjności regionalnej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Wartość projektu : 833 823,55 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 569 930,59 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.11.2015- 30.06.2017 r.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać od: Karolina Waścińska, tel. 48 63 26 26 322.

Nowe grupy innowacyjnych produktów w ofercie ANDRE

Permanentne poszukiwanie innowacji

Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych narzędzi ściernych z zastosowaniem mikroagregatów
oraz na bazie kompozycji z żywic syntetycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.1.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy 2 nowych grup innowacyjnych wyrobów (narzędzia ścierne z zastosowaniem mikroagregatów ściernych oraz narzędzia ścierne na bazie kompozycji żywic syntetycznych) poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Wartość projektu : 12 447 060,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 3 549 700,00 PLN

 

Rozwiązania do obróbki stopów lekkich

Novum w narzędziach ściernych

W lipcu 2013 roku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach działania INNOTECH, został złożony wraz z zespołem naukowców z Politechniki Koszalińskiej, wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem ,,Innowacyjne, hybrydowe narzędzia ścierne do obróbki metali lekkich”.
Projekt ten realizowano w III Konkursie Programu „INNOTECH". 

Celem projektu jest zastosowanie w narzędziach ściernych specjalnych mikroagregatów oraz opracowanie technologii ich wytwarzania. W ramach tego projektu zostały rozpoczęte i prowadzone są do chwili obecnej badania mające na celu opracowanie technologii wytwarzania ściernic do obróbki stopów metali lekkich. 

Konsorcjum: Politechnika Koszalińska i ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k.
Okres realizacji projektu: 2013-2016

 

Innowacyjność w procesie produkcyjnym

Konieczna technologia dla nowoczesnych rozwiązań

W dniu 13.03.2009 r. firma ZWAŚ ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP na lata 2007- 2013 na realizację projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42, 27" .

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji ściernic dzięki którym zostaną osiągnięte następujące cele:

 • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności firmy ANDRE na rynku krajowym, europejskim i światowym w zakresie wytwarzania nowych i udoskonalonych ściernic typu 41, 42, 27.
 • zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji ściernic typu 41 osiągnięte przez zautomatyzowanie procesu produkcyjnego, w rezultacie czego firma osiągnie wysoki współczynnik jakości/wydajności do ceny, dający przewagę nad konkurencją.
 • zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pracy ściernicami przez wprowadzenie pełnej, kontroli procesowej, niezależnej od operatora prasy,
 • uzyskanie znacznie lepszej powtarzalności produkcji, gwarantującej stabilną, najwyższą jakość wyrobów.
Całkowita wartość inwestycji: 2 928 000,00 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 2000 000,00 PLN 

Ponadto projekt jest zgodny z podstawowymi celami Strategii Województwa Wielkopolskiego - w wyniku jego realizacji zwiększone zostanie w firmie zatrudnienie, nastąpi również znaczny wzrost potencjału rozwojowego firmy przez zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji i badań, powstaną podwaliny dalszego rozwoju własnego Działu Badawczo-Rozwojowego.
Przedmiotowy projekt jest także zgodny ze strategicznymi celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, bezpośrednio korespondującymi ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty oraz Strategią Rozwoju Kraju w aspekcie poprawy warunków inwestowania, wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców i wzrostu udziału wiedzy i innowacji w gospodarce naszego regionu kolskiego.
 

Ceramika o wyjątkowych parametrach w ofercie ANDRE

Nowoczesność w technologii produkcji

Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn. „„Nowa technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem ceramicznym i podwyższoną porowatością”” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dotacje na innowacje).

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy ściernic ze spoiwem ceramicznym z podwyższoną porowatością poprzez zastosowanie nowej technologii produkcji. 

Wartość projektu: 1 841 236,29 PLN
Udział Unii Europejskiej: 809 000,00 PLN
Okres realizacji: 15.06.2012 - 30.04.2013

 

Nowoczesne ściernice z mniejszą ilością substancji szkodliwych

Technologia dla środowiska naturalnego

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre realizuje projekt pn. „„Technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska nr PKWiU 26.81Z” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dotacje na innowacje).

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym charakteryzujących się mniejszą emisją substancji szkodliwych zarówno w procesie produkcyjnym jak i w czasie eksploatacji tych narzędzi.

W ramach działań przeprowadzono szczegółowe badania nad właściwościami i wzajemnym oddziaływaniem na siebie wybranych surowców stosowanych do produkcji narzędzi ściernych. Utworzono i wyposażono w niezbędny sprzęt Dział Badawczo-Rozwojowy oraz zakupiono urządzenia produkcyjne umożliwiające rozpoczęcie produkcji wg opracowanej technologii. Przeprowadzono serię prób technologicznych, w wyniku których opracowano technologię spełniającą przyjęte założenia projektowe oraz będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego P.390049.
Opracowana w wyniku planowanych badań technologia wytwarzania narzędzi ściernych, po jej wdrożeniu do procesu produkcyjnego, ma doprowadzić do otrzymania wyrobów o parametrach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych wyższych od standardowych, atrakcyjniejszych cenowo i stwarzających mniejsze zagrożenie dla użytkownika i środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 609 743,20 PLN
Udział Unii Europejskiej: 337 385,61 PLN
Okres realizacji: 01.12.2008 - 30.09.2011

Strategia ukierunkowana na eksport

Plan na przyszłość

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre realizuje projekt pn. „Eksport - strategicznym celem rozwoju przedsiębiorstwa” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dotacje na innowacje).

W dniu 27.07.2009 ZWAŚ ANDRE podpisał w ramach POIG 6.1 „Paszport do EKSPORTU umowę z RIF - Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, na sfinansowanie usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Opracowany dokument ma wskazać drogę do zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej w ogólnych przychodach firmy oraz jak najskuteczniej rozpowszechniać markę ANDRE na rynkach europejskich.  

Wartość projektu: 12 500,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 10 000,00 PLN
Okres realizacji: 15.04.2009 - 30.09.2009
 

Nowe urządzenia - nowe możliwości

Nowoczesny asortyment to więcej kontrahentów

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Innowacyjne udoskonalanie procesu produkcyjnego narzędzi ściernych" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 do 2006.


W ramach tego projektu zakupione zostały:

 • sterowana numerycznie tokarka pionowa do obróbki ściernic
 • półautomat do osadzania trzpieni w ściernicach trzpieniowych
 • urządzenie do badania ściernic metodą akustyczną

Dzięki temu:
 • stworzone zostały cztery nowe miejsca pracy
 • wdrożono nową innowacyjną technologię kompleksowej obróbki ściernic
 • wprowadzono nową metodę badania twardości ściernic
 • wyeliminowano stosowane dotąd kleje w ściernicach trzpieniowych.

Nowoczesna prasa krokiem ku nowoczesności

Dotacja na inwestycję z Phare

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre w czerwcu 2004 r. zainstalował i uruchomił nową prasę Maternini o nacisku 1250 ton do produkcji ściernic wielkogabarytowych.

Zakup tej prasy był współfinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej (Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2001).