firma

Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42, 27 - WRPO 1.2

Innowacyjność w procesie produkcyjnym

Konieczna technologia dla nowoczesnych rozwiązań

W dniu 13.03.2009 r. firma ZWAŚ ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP na lata 2007- 2013 na realizację projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42, 27" .

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji ściernic dzięki którym zostaną osiągnięte następujące cele:

  • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności firmy ANDRE na rynku krajowym, europejskim i światowym w zakresie wytwarzania nowych i udoskonalonych ściernic typu 41, 42, 27.
  • zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji ściernic typu 41 osiągnięte przez zautomatyzowanie procesu produkcyjnego, w rezultacie czego firma osiągnie wysoki współczynnik jakości/wydajności do ceny, dający przewagę nad konkurencją.
  • zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pracy ściernicami przez wprowadzenie pełnej, kontroli procesowej, niezależnej od operatora prasy,
  • uzyskanie znacznie lepszej powtarzalności produkcji, gwarantującej stabilną, najwyższą jakość wyrobów.

Całkowita wartość inwestycji: 2 928 000,00 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 2000 000,00 PLN 

Ponadto projekt jest zgodny z podstawowymi celami Strategii Województwa Wielkopolskiego - w wyniku jego realizacji zwiększone zostanie w firmie zatrudnienie, nastąpi również znaczny wzrost potencjału rozwojowego firmy przez zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji i badań, powstaną podwaliny dalszego rozwoju własnego Działu Badawczo-Rozwojowego.
Przedmiotowy projekt jest także zgodny ze strategicznymi celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, bezpośrednio korespondującymi ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty oraz Strategią Rozwoju Kraju w aspekcie poprawy warunków inwestowania, wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców i wzrostu udziału wiedzy i innowacji w gospodarce naszego regionu kolskiego.
 

Image
Image
Image
Image
Image