Sprawne funkcjonowanie na współczesnym rynku oraz silna pozycja ANDRE ABRASIVE ARTICLES to proces ciągłego doskonalenia oraz wychodzenia naprzeciw coraz większym wymaganiom Klientów. Realizując własna politykę rozwoju firma stawia na innowacje i inwestuje w nowe technologie. 

Liczy się rozwój

Nowe technologie i produkty

ANDRE jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które od początku istnienia intensywnie inwestuje w szeroko rozumianą innowacyjność. 
Rozwija nowe technologie produkcji oraz opracowuje nowe, innowacyjne produkty i udoskonala dotychczasowe wyroby. Ciągle także inwestuje w posiadany majątek produkcyjny.

Innowacyjność od początku

Pomysły, własne patenty, praca organiczna nad produktem

Zoom na innowacyjność produktów ANDRE nie wziął się znikąd. Robert Andre jest z wykształcenia chemikiem i od początku działalności firmy przykładał specjalną wagę do technologicznej strony oferowanych wyrobów.

Klienci wiedzą, że wyroby ANDRE podlegają ciągłemu rozwojowi. Jest to wynik długofalowej strategii poszerzania możliwości technologicznych i produkcyjnych firmy. Mowa tutaj m.in. o ciągłym inwestowaniu w maszyny najnowszych generacji, które umożliwiają produkcję według najnowocześniejszych standardów.

Dotacje na innowacyjność

Projekty wsparte przez UE

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność firmy ANDRE w realizowaniu innowacyjnych projektów przy wsparciu środkami Unii Europejskiej.

Dotacje unijne na innowacyjność w ramach rozdania 2014–2020 

„Wdrożenie innowacyjnych narzędzi ściernych z zastosowaniem mikroagregatów oraz na bazie kompozycji z żywic syntetycznych" (Inteligentny Rozwój - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – POIR 3.2.1 - 2015-2017)
„Innowacyjne, hybrydowe narzędzia ścierne do obróbki stopów metali lekkich” (program INNOTECH - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2013-2016)

Dotacje unijne na innowacyjność w ramach rozdania 2007–2013

"Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42, 27" (Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-4.1 2009-2013)
"Nowa technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem ceramicznym i podwyższoną technologią" (Innowacyjna Gospodarka POIG 4.3 2011-2012)
"Technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska" (Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-4.1 2008-2011)

Dotacje unijne na innowacyjność w ramach rozdania 2004–2006

 "Innowacyjne udoskonalanie procesu produkcyjnego narzędzi ściernych" (SPO WKP 2004-2006)
Dotacje unijnne przedakcesyjne "Zakup nowoczesnej prasa Maternini o nacisku 1250T" (Fundusz Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2001)

INNOVATIVE TECHNOLOGY to znak, którym opatrywane są projekty ANDRE, stawiające na nowoczesne rozwiązania.