firma

Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Działania na rzecz poprawy konkurencyjności firmy to m.in. poszukiwanie sposobu na ciągłe zwiększanie efektywności organizacji. W opracowanej poniżej polityce, cele firmy zostały jasno i precyzyjnie określone, co ma służyć rozwojowi ANDRE ABRASIVE ARTICLES, zgodnemu z przyjętą wcześniej misją i wizją.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k.
Koło, 20.09.2021 r.

Naszym priorytetem jest spełnienie wymagań i oczekiwań jakościowych użytkowników produkowanych przez nas narzędzi ściernych oraz zapewnienie, że są one bezpieczne w użyciu. Równocześnie dużą wagę przywiązujemy do dbałości o ochronę środowiska naturalnego oraz przestrzegania prawa pracy i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, tworząc długofalową strategię zrównoważonego rozwoju.

Zobowiązujemy się do:

1. Spełniania wymagań prawnych i innych regulacji odnoszących się zarówno do jakości produkowanych wyrobów, jak również ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Stałego doskonalenie procesu wytwarzania narzędzi ściernych poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych w oparciu o współpracę z placówkami naukowo-badawczymi.

3. Produkowania narzędzi profesjonalnych spełniających standardy światowe w zakresie walorów użytkowych, oddziaływania na środowisko naturalne oraz bezpiecznej pracy.

4. Przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń dla środowiska oraz podejmowanie systematycznych działań zmierzających do zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

5. Podejmowania wszelkich działań technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a także stosowanie do produkcji surowców możliwie najbezpieczniejszych dla pracownika, użytkownika oraz środowiska naturalnego.

6. Podnoszenia poziomu świadomości i kompetencji pracowników.

7. Tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wobec naszych interesariuszy tj. Klientów, kontrahentów, dostawców, pracowników i społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań zmierzających do osiągania satysfakcji zawodowej załogi.

8. Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do realizacji tej Polityki.

9. Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w celu efektywnej realizacji misji, wizji i strategii firmy w swoim środowisku i otoczeniu biznesowym.

Narzędziem do skutecznego zarządzania jakością produkowanych wyrobów, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy jest wdrożony i zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

 

Podpisał:
Tomasz Koziarski
Dyrektor Zarządzający

Image
Image
Image
Image