firma

Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Aspekty środowiskowe

Zgodnie z obligatoryjnymi wytycznymi ISO 14001 firma zidentyfikowała pozytywne i negatywne aspekty środowiskowe. To grupa działań spółki, związana z jej bieżącą aktywnością produkcyjną, która może oddziaływać mniej lub bardziej intensywnie na środowisko naturalne. Jeśli ten wpływ na środowisko jest wysoki, wówczas w ramach systemu zarządzania środowiskowego mówi się o znaczących aspektach środowiskowych.

W zgodzie z naturą

Firma ANDRE a środowisko naturalne

ANDRE posiada stosowne pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia w formie decyzji ustalające wielkości emisji pyłów i gazów oraz decyzje, zgodnie z którymi prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki odpadami.

Spółka utrzymuje dopuszczalne wielkości określone w przedmiotowych decyzjach - nie ma przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji.

Image
Image

Zarządzanie środowiskowe

W kierunku technologii przyjaznych środowisku

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki zawiera deklarację produkowania profesjonalnych narzędzi ściernych spełniających standardy światowe w zakresie walorów użytkowych, oddziaływania na środowisko naturalne oraz dbałości o bezpieczną pracę.

Uwzględniając zidentyfikowane aspekty środowiskowe ANDRE ABRASIVE ARTICLES planując kolejne inwestycje wykorzystuje i wdraża technologie przyjazne środowisku. Spółka podejmuje inicjatywy mające na celu popularyzację tematyki związanej z ochroną środowiska wśród swoich pracowników.

Deklaracja nieszkodliwości

Rozwiązania dla środowiska naturalnego

ANDRE nieustannie włącza do swojej oferty wyroby, które zawierają coraz doskonalsze rozwiązania wpływające na jakość środowiska, m.in. poprzez konsekwentne eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska.

Dostarczane przez ANDRE narzędzia ścierne nie zagrażają zdrowiu w sensie zasad prawa karnego, zarządzeń i przepisów. Są one wolne od antymonu, ołowiu, kadmu, azbestu oraz nie zawierają wolnego fenolu i wolnego formaldehydu.

Image
DOKUMENTY

Informacja  LISTA ZNACZĄCYCH ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ANDRE

Image
Image
Image
Image