firma

Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Stała kontrola produktów

Producent zapewnia stosowanie odpowiednich procedur podczas projektowania i wytwarzania swoich produktów. Celem tych działań jest zapewnienie odpowiedniej jakości, powtarzalności i bezpieczeństwa narzędzi ściernych ANDRE. 

 

Monitoring produkcyjny "step by step"

Zaczynając od samego ziarna, spoiwa, poprzez produkcję, aż po magazyn

Surowce, wykorzystywane później do wytwarzania narzędzi ściernych przechodzą wstępne badania już na etapie przyjęcia do magazynu. Dopiero po zatwierdzeniu mogą być użyte do przygotowania mieszanki o odpowiednim składzie i granulacji.

Aby utrzymać optymalną jakość produktu na poszczególnych etapach produkcji (przygotowanie mieszanek, formowanie na prasach, wypał itd.) procesy produkcyjne są szczegółowo monitorowane. Ważne są tu nie tylko właściwe nastawy maszyn i urządzeń ale także odpowiednie warunki przechowywania i sezonowania mas oraz optymalnie dobrane parametry wypału.

Image
Image

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Działania, które są koniecznością

Po zakończonej produkcji, nim wyroby trafią do magazynu, przechodzą kontrolę jakości, zmierzającą do wykrycia ewentualnych, możliwych wad.

Sprawdzenie wyrobów obejmuje zawsze kilka etapów choć różni się zależnie od asortymentu.

Na początku odbywa się badanie za pomocą metody wizualnej, a w przypadku narzędzi ze spoiwem ceramicznym także metody dźwiękowej. Sprawdza się czy nie widać rys, pęknięć, wykruszeń na badanym narzędziu, a w przypadku metody dźwiękowej opukuje się ściernicę sprawdzając rodzaj odgłosu, który ta wydaje. Prawidłowo spojone narzędzie powinno wydać dźwięczny odgłos, uszkodzone stłumiony, głuchy.

Dalej weryfikowane są poszczególne wymiary ściernic. Dzięki zastosowaniu specjalnego urządzenia pomiarowego zwanego popularnie "piaskarką" badana jest twardość narzędzia ściernego. Badany jest także moduł sprężystości za pomocą elektronicznych urządzeń do badań nieniszczących. Ściernice sprawdza się także pod kątem ich dopuszczalnego niewyważenia oraz prędkości obrotowej, przeprowadzając badania na prędkość testową i prędkość rozerwania.

Badania eksploatacyjne

Testowanie bezpieczeństwa i wydajności narzędzi ściernych podczas pracy 

Oprócz standardowych procedur kontrolnych produkty ANDRE przechodzą rozbudowane testy eksploatacyjne.

Wyroby ANDRE są poddawane sukcesywnej optymalizacji zarówno w aspekcie szeroko rozumianej jakości jak i wydajności. Wnikliwa kontrola wyrobów, będąca częścią procesu produkcyjnego nie kończy jednak wszystkich badań. Narzędzia poddawane są również cyklicznym badaniom eksploatacyjnym, gdzie w czasie intensywnej pracy potwierdza się ich wydajność i bezpieczeństwo.

Badania eksploatacyjne z jednej strony to testowanie wdrożonych rozwiązań technologicznych, z drugiej bieżąca weryfikacja jakości i bezpieczeństwa produktów ANDRE.

Image
Image

Przechowywanie i wysyłka

Bez uszczerbku do rąk własnych Klienta

Odpowiednie magazynowanie i transport narzędzi ściernych to jeden z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo produktów.

Ściernice, chociaż cechują się dużą wytrzymałością dynamiczną na rozrywanie, są wrażliwe na uderzenia, upadki, naprężenia zginające i z tych względów wymagają szczególnie ostrożnego obchodzenia się z nimi.
W magazynach ANDRE wyroby przechowywane są w optymalnych warunkach, także jeśli chodzi o temperaturę, wentylację czy wreszcie wilgotność pomieszczeń.
Wysyłany do Klienta produkt jest odpowiednio zabezpieczony i zapakowany, tak aby bez uszczerbku trafił w "ręce" użytkownika.

Image
Image
Image
Image