Ściernice niewzmacniane ze spoiwem żywicznym do przecinania to odrębna grupa narzędzi ściernych. Jednym z typowych zastosowań tych ściernic jest ich wykorzystywanie do przygotowywania próbek metalograficznych w laboratoriach np. w branży motoryzacyjnej. Ściernice ANDRE to wysoki stopień bezpieczeństwa ich użytkowania potwierdzony badaniami kontrolnymi prowadzonymi zgodnie z normą europejską EN 12413 i normami z nią związanymi.

Do cięcia różnych materiałów, także na CNC

Od ściernic niewzmacnianych wymaga się więcej niż od zwykłych ściernic do przecinania. Między innymi prostego cięcia, czy braku przypaleń. Ze względu na specyfikę pracy ściernic niewzmacnianych ich użytkowanie ogranicza się do stosowania wyłącznie na przecinarkach stacjonarnych, także CNC. Przecinany przedmiot musi być stabilnie zamocowany, a ściernica może pracować tylko w strefie zamkniętej. Ściernice te mogą pracować na sucho lub na mokro.

Niewzmacniane narzędzia ścierne ANDRE, dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu cechuje wysoka jakość. Zespół technologów odpowiada na indywidualne potrzeby użytkowników finalnych wytwarzając narzędzia ścierne o ściśle zaprojektowanych parametrach fizyko-mechanicznych dedykowanych pod konkretne operacje szlifierskie.

Przykład budowy ściernicy niewzmacnianej (niezbrojonej) ze spoiwem żywicznym do przecinania

Zastosowania ściernic niewzmacnianych (niezbrojonych) do przecinania:


  • Wykorzystywane do precyzyjnego przecinania różnych materiałów w ramach procesów produkcyjnych w różnych branżach (przemysł motoryzacyjny, narzędziowy, medyczny).
  • Stosowane do przygotowywania próbek do badań metalograficznych (przemysł motoryzacyjny).

Cechy niewzmacnianych (niezbrojonych) ściernic:

wysoka wydajność 

duża agresywność dzięki zastosowaniu specjalnych mieszanin ziarnowych

nie powodują przypaleń na przecinanym materiale 

stabilna praca podczas przecinania

równomiernie otwieranie się podczas operacji przecinania

ŚCIERNICE NIEWZMACNIANE (NIEZBROJONE)

...na miarę Twoich potrzeb.

TYP 41

ŚCIERNICE PŁASKIE

Do przecinania różnych materiałów

Poznaj produkty

Materiały ścierne

Kompozycje ziaren o różnej granulacji 

W ANDRE ABRASIVE ARTICLES w produkcji narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym wykorzystywane są nowoczesne materiały ścierne o różnej granulacji ziarna ściernego. 

Dobór granulacji
Wysokość ściernicy T [mm] Nr ziarna ściernego
0,6 150 i drobniejsze
0,65 150 i drobniejsze
0,8 150 i drobniejsze
1,0 100 i drobniejsze
1,2 60 i drobniejsze
1,5 60 i drobniejsze
2,0 46 i drobniejsze
2,5 46 i drobniejsze
3,0 46 i drobniejsze
3,2 46 i drobniejsze
3,5 46 i drobniejsze
4,0 46 i drobniejsze

 Narzędzia ścierne ANDRE ABRASIVE ARTICLES są bezpieczne.

ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z obowiązującymi normami.
Przynależność do organizacji zrzeszających czołowych producentów narzędzi ściernych oraz cykliczna certyfikacja potwierdzają to w pełni.

EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW NARZĘDZI ŚCIERNYCH