Zainteresowanie ze strony przedsiębiorstwa ANDRE drugim człowiekiem, jak i przestrzenią społeczną w której firma funkcjonuje, dobrze odzwierciedla coraz popularniejszą w środowiskach biznesowych ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. ANDRE to firma, która jest lokalnym liderem zarówno jeśli chodzi o aktywizowanie pracowników, jak i całej lokalnej społeczności. 

Zaangażowana w życie społeczne

Firma z ludzką twarzą

ANDRE to przedsiębiorstwo, które cechuje coś bardzo "typowego" i jednocześnie niezwykłego.

Jak wiele przedsiębiorstw, ANDRE wspiera pracowników w wielu aspektach ich osobistych aktywności, nie tylko zapewnia im dobre warunki pracy, a także dba o pozytywną atmosferę w pracy.

Firma pomimo dużego wysiłku, jaki każdego dnia wkłada w działania komercyjne, aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, dbając przy okazji o dobry PR. Robi to na tyle intensywnie, że to już nie jest... typowe dla przedsiębiorstw, a raczej niezwykle. 

Liczą się relacje międzyludzkie

Ważny jest człowiek

ANDRE przykłada wyjątkową wagę do budowania dobrych relacji z pracownikami. 

Co roku w ANDRE przygotowywana jest uroczysta wigilia, podczas której prezes firmy wręcza podziękowania i nagrody zasłużonym pracownikom. W firmie uroczyście obchodzony jest Dzień Kobiet, ciekawie organizowany jest bal choinkowy dla dzieci załogi pracowniczej. Stałym punktem integracyjnym jest doroczny Piknik Firmowy, obecny w kalendarzu od 1997 roku.

Dobry klimat ANDRE buduje poprzez otwartość i zainteresowanie sprawami ekipy pracowniczej. Od 2006 roku w przedsiębiorstwie funkcjonuje Rada Pracowników, która jest wartościowym pośrednikiem w kontaktach pomiędzy pracownikami a zarządem.

Firma ze sportowym zacięciem...

Społeczność prawdziwie zintegrowana

ANDRE od lat promuje aktywność sportową  i współorganizuje różne wydarzenia sportowe.

Przedsiębiorstwo z sukcesami popularyzuje wśród ekipy pracowniczej uprawianie sportu - wynajmuje obiekty sportowe i udostępnia je pracownikom, corocznie organizuje m.in. firmowe zawody strzeleckie. Wspólnie z MOSiRem w Kole cyklicznie współorganizuje szereg imprez sportowych, w których do udziału zaprasza lokalną społeczność. Są to m.in. Bieg o Puchar Prezesa ANDRE czy popularny ANDRE CUP - lokalny turniej piłkarski.

ANDRE Team, amatorska grupa biegowa, złożona z pracowników, Klientów i przyjaciół firmy bierze udział w różnego rodzaju imprezach biegowych. 

„Mam świadomość, jak trudna jest działalność społeczna bez – często skromnego – wsparcia finansowego. Kiedy więc pozwala na to sytuacja firmy, staram się pomagać osobom i stowarzyszeniom w naszym mieście. Prawdę mówiąc, pomoc ta nie jest taka całkiem bezinteresowna, gdyż służy również firmie, chociażby w formie reklamy i kreowania jej pozytywnego wizerunku. (…)" 

Robert Andre

Aktywne uczestnictwo

Lokalny lider społeczny

Firma wspiera finansowo najróżniejsze akcje charytatywne, imprezy kulturalne (festiwale, dożynki, festyny, koncerty, turnieje, spektakle), funduje stypendia oraz wspomaga szkoły i przedszkola.

Robert ANDRE od wielu lat współpracuje także z Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, gdzie udziela się jako przewodniczący Rady Muzeum. W szczególny sposób, co jest jego przysłowiowym "oczkiem w głowie", także wspomagał Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. T. Cypriana w Kole.

Przedsiębiorstwo angażuje się w działania proekologiczne, m.in. zbiórkę elektroodpadów, a uzyskane pieniądze przekazuje lokalnym fundacjom w Kole.