ANDRE sukcesywnie redukuje zagrożenia doskonaląc proces technologiczny i oferując narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i coraz wyższy współczynnik bezpieczeństwa. Odzwierciedleniem tego zaangażowania są następujące certyfikaty i znaki towarowe.

Zintegrowany System Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001)

Poprzez ciągłe doskonalenie firma utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa, poprzez ustanawianie i realizacje jednolitej polityki (zobacz: Polityka Zintegrowawanego Systemu Zarządzania). Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością 9001.

oSa - The Organization for the Safety of Abrasives

oSa jest niezależną organizacją, która zrzesza i certyfikuje najlepszych na świecie producentów narzędzi ściernych. oSa to bezpieczeństwo i gwarancja profesjonalizmu. 

www.osa-abrasives.org

FEPA - Federation of European Producers of Abrasives

ANDRE ABRASIVE ARTICLES została w 2017 roku przyjęta w poczet członków europejskiej organizacji zrzeszającej producentów narzędzi ściernych FEPA. Jednym z głównych celów tej organizacji jest promowanie materiałów ściernych produkowanych w Europie, spełniających surowe normy bezpieczeństwa oraz propagowanie bezpiecznego użytkowania tych narzędzi. Dla użytkowników ściernic członkostwo firmy ANDRE w FEPA to w praktyce wyższy współczynnik bezpieczeństwa wyrobów przedsiębiorstwa.

www.fepa-abrasives.org

Certyfikat Jakości Biznesu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Krajowa Izba Gospodarcza od kilkunastu lat przyznaje firmie ANDRE certyfikowany tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. W ANDRE kultura ,,fair play” obowiązuje od początku jego działalności. Certyfikat poparty wieloetapowym procesem weryfikacji wzmacnia wiarygodność przedsiębiorstwa wsród partnerów i potwierdza rzetelność firmy. Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla ANDRE to nie tylko potwierdzenie uczciwości działań spólki, ale autentyczna motywacja do ciągłego doskonalenia kultury i etyki organizacji.

www.fairplay.pl

Europejski System Wyróżnień i Nagród Jakości - "Wielkopolska Jakość"

Firma ANDRE kilkunastokrotnie została laureatem konkursu "Wielkopolska Jakość", organizowanym przez Wielkopolski Instytut Jakości. Posiada tytuł Lidera Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji narzędzi ściernych. Wyrózniona zostala znakiem "Wielkopolska Jakość" za osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania zgodnego z Modelem EFQM.