firma

Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Historia i teraźniejszość

Firma rodzinna ANDRE ABRASIVE ARTICLES to przeszło 35 lat doświadczeń w branży narzędzi ściernych. Historia przedsiębiorstwa to trochę urzeczywistnienie "amerykańskiego snu"...

Początki firmy nie były łatwe

Od prostego segmentu

Firma powstała w 1987 r. jako Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych, zaczynając działalność w skromnych wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych, produkując proste segmenty ścierne na potrzeby przemysłu zbrojeniowego.

Dobry start, nowi Klienci, wreszcie większe potrzeby rynku początku lat 90-tych XXw. stanęły u podstaw decyzji o wyborze profilu działalności firmy, który do chwili obecnej stanowi produkcja narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym i ceramicznym, przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych jak i uniwersalnych.
Wtedy właśnie firma ANDRE (już jako ANDRE ABRASIVE ARTICLES z wyłącznym właścicielem Robertem ANDRE) zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać. 

Image
Image

Program "step by step"

Rozwój w oparciu o własne koncepcje i patenty

Przyjęty przez Roberta ANDRE od początku działalności program rozwoju „step by step”, oparty o własne koncepcje, realizowany konsekwentnie do dzisiaj, to produkcja bogatego asortymentu narzędzi ściernych pod wiele różnych zastosowań, w tym bardzo specjalistyczne.

Sukces firmy na przestrzeni lat to wynik nieustannej pracy nad jakością wyrobów i przemyślanego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Firma od wielu lat współpracuje z uczelniami i placówkami naukowo-badawczymi, wdrażając nowe technologie produkcyjne i stale podnosząc parametry eksploatacyjne wytwarzanych narzędzi ściernych. 

Progres poprzez inwestycje

Ponad 35 lat wdrożeń nowych technologii

Trzy dekady dynamicznie rozwijającej się firmy to siłą rzeczy następujące po sobie inwestycje.

Zaczęło się tak naprawdę z początkiem lat 90-tych, kiedy ANDRE wybudowało własną, dużą halę, przenosząc produkcję z wynajmowanych nieruchomości na ulicę Przemysłową w Kole.
Z czasem w nowej lokalizacji ANDRE pojawiały się kolejne inwestycje. Postawiono konieczne dla sprawnego funkcjonowania firmy, hale produkcyjne, wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji narzędzi ściernych, pojawiły się także nowe magazyny i potrzebne biurowce. W ramach wspomnianych inwestycji uruchomiono nową część zakładu, o nieoficjalnej nazwie "Alaska", laboratorium, budynek Działu Handlowego i magazyny dla logistyki.

Image
Image

ANDRE dzisiaj

Producent z mocną marką

Dzisiaj ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. (od 2013 r. jako spółka handlowa) jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, mocno obecnym na rynku krajowym i międzynarodowym, kooperującym z grupą około 1000 stałych odbiorców w kraju i za granicą.

ANDRE posiada stosowne certyfikaty bezpieczeństwa dla swoich produktów, spełnia wymagania europejskich norm EN 12413 (narzędzia ścierne spojone),  EN 13743 (narzędzia ścierne nasypowe), EN 13236 (narzędzia ścierne supertwarde) oraz branżowych norm międzynarodowych.

W chwili obecnej firma zatrudnia ponad 220 osób.

Image
Image
Image
Image