W firmie ANDRE priorytetem jest spełnienie wymagań i oczekiwań jakościowych użytkowników narzędzi ściernych oraz bezpieczne użytkowanie. 

Rozwój poprzez jakość w ANDRE

ANDRE stawia od początku na permanentny rozwój. Dobrze obrazuje to szereg działań firmy m.in. w obszarach nowoczesnego zarządzania zasobami, co widać poprzez Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, posiadanymi przez ANDRE certyfikatami i znakami towarowymi czy udział w wielu w projektach zwiazanych z funduszami unijnymi. 

UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH

ANDRE to firma, która od początku stara się rozwijać dzięki wielopłaszczyznowej współpracy z różnymi podmiotami, m.in. poprzez pozyskiwanie środków na innowacyjność, wdrożenia nowych technologii czy

Zobacz więcej...
CERTYFIKATY I ZNAKI TOWAROWE

ANDRE sukcesywnie redukuje zagrożenia doskonaląc proces technologiczny i oferując narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i coraz wyższy współczynnik bezpieczeństwa. Odzwierciedleniem tego zaangażowania są

Zobacz więcej...
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

Zgodnie z obligatoryjnymi wytycznymi ISO 14001 firma zidentyfikowała pozytywne i negatywne aspekty środowiskowe. To grupa działań spółki, związana z jej bieżącą aktywnością produkcyjną, która

Zobacz więcej...
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Działania na rzecz poprawy konkurencyjności firmy to m.in. poszukiwanie sposobu na ciągłe zwiększanie efektywności organizacji. W opracowanej poniżej polityce, cele firmy zostały jasno i precyzyjnie

Zobacz więcej...