firma

Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Intensyfikacja działalności eksportowej firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. na rynkach zagranicznych - WRPO 1.4.1

Projekt ukierunkowany na wzmocnienie działań firmy ANDRE na rynkach zewnętrznych

Dalszy rozwój to eksport

Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. na rynkach zagranicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1.

Celem projektu jest realizacja Planu Rozwoju Eksportu i zawartych w nim założeń dotyczących zwiększenia poziomu internacjonalizacji firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. oraz dostosowanie jej oferty do potrzeb międzynarodowych rynków zbytu. Celem realizacji projektu będzie również, rozwijanie działalności eksportowej na określonych przez firmę ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. rynkach docelowych, co w efekcie spowoduje zwiększenie obecności i konkurencyjności regionalnej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Wartość projektu : 833 823,55 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 569 930,59 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.11.2015- 30.06.2017 r.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać od: Karolina Waścińska, tel. 48 63 26 26 322.

Image
Image
Image
Image
Image