Nowoczesne ściernice z mniejszą ilością substancji szkodliwych

Technologia dla środowiska naturalnego

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre realizuje projekt pn. „„Technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska nr PKWiU 26.81Z” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dotacje na innowacje).

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym charakteryzujących się mniejszą emisją substancji szkodliwych zarówno w procesie produkcyjnym jak i w czasie eksploatacji tych narzędzi.

W ramach działań przeprowadzono szczegółowe badania nad właściwościami i wzajemnym oddziaływaniem na siebie wybranych surowców stosowanych do produkcji narzędzi ściernych. Utworzono i wyposażono w niezbędny sprzęt Dział Badawczo-Rozwojowy oraz zakupiono urządzenia produkcyjne umożliwiające rozpoczęcie produkcji wg opracowanej technologii. Przeprowadzono serię prób technologicznych, w wyniku których opracowano technologię spełniającą przyjęte założenia projektowe oraz będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego P.390049.
Opracowana w wyniku planowanych badań technologia wytwarzania narzędzi ściernych, po jej wdrożeniu do procesu produkcyjnego, ma doprowadzić do otrzymania wyrobów o parametrach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych wyższych od standardowych, atrakcyjniejszych cenowo i stwarzających mniejsze zagrożenie dla użytkownika i środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 609 743,20 PLN
Udział Unii Europejskiej: 337 385,61 PLN
Okres realizacji: 01.12.2008 - 30.09.2011