Nowe urządzenia - nowe możliwości

Nowoczesny asortyment to więcej kontrahentów

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Innowacyjne udoskonalanie procesu produkcyjnego narzędzi ściernych" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 do 2006.


W ramach tego projektu zakupione zostały:

  • sterowana numerycznie tokarka pionowa do obróbki ściernic
  • półautomat do osadzania trzpieni w ściernicach trzpieniowych
  • urządzenie do badania ściernic metodą akustyczną

Dzięki temu:
  • stworzone zostały cztery nowe miejsca pracy
  • wdrożono nową innowacyjną technologię kompleksowej obróbki ściernic
  • wprowadzono nową metodę badania twardości ściernic
  • wyeliminowano stosowane dotąd kleje w ściernicach trzpieniowych.