Nowoczesne - twarde i supertwarde materiały ścierne

W ANDRE ABRASIVE ARTICLES w produkcji narzędzi ściernych wykorzystywane są nowoczesne, twarde i supertwarde materiały ścierne. Powszechnie wykorzystywanym ziarnem jest elektrokorund oraz węglik krzemu w różnych odmianach, w przypadku narzędzi supertwardych stosowany jest diament syntetyczny i borazon.

Twarde materiały ścierne

Elektrokorund w różnych odmianach jest najczęściej stosowanym ścierniwem. Wytapiany jest w piecach elektrycznych w temp. powyżej 2000°C z boksytu, względnie tlenku glinu. Elektrokorundy (korundy syntetyczne) - αAl2O3.

95A - Elektrokorund zwykły (brązowy)

Otrzymywany jest z boksytu. Zawiera 95% Al2O3, ~ 3% tlenku tytanu (TiO2) oraz ~1-2% innych domieszek. Jest najbardziej wytrzymałym elektrokorundem charakteryzującym się wysoką ciągliwością. Stosowany do przecinania i zgrubnego szlifowania niskostopowych stali, stali nierdzewnych, żeliwa, szczególnie przy dużych naddatkach zbieranego materiału.

97A - Elektrokorund półszlachetny

Otrzymywany jest z kalcynowanego boksytu oraz dodatku w postaci tlenku glinu. Zawiera 97% Al2O3. Charakteryzuje się średnią twardością i wytrzymałością. Stosowany jest do szlifowania precyzyjnego i do szlifowania narzędzi.

99A - Elektrokorund szlachetny (biały)

Otrzymywany jest z czystego tlenku glinu. Jest najczystszym elektrokorundem zawierającym powyżej 99% Al2O3. Charakteryzuje się dużą twardością i kruchością. Stosowany do szlifowania precyzyjnego, np.: szlifowanie płaszczyzn, szlifowanie cylindryczne, ostrzenie narzędzi skrawających.

CrA - Elektrokorund chromowy (różowy)

Otrzymywany jest z tlenku glinu z dodatkiem tlenku chromu w ilości do kilku procent. Charakteryzuje się dużą twardością i wytrzymałością, większą od elektrokorundu szlachetnego. Stosowany do precyzyjnego szlifowania stali wysokostopowych, do ostrzenia narzędzi skrawających.

M - Monokorund

Otrzymywany z wysokiej czystości tlenku glinu w elektrycznym piecu łukowym. Zawiera ponad 99% Al2O3. Charakteryzuje się wysoką mikrotwardością i wytrzymałością mechaniczną. Posiada wyjątkową zdolność do samoostrzenia. Stosowany do szlifowania wysokostopowych stali szybkotnących i do ostrzenia narzędzi. Szczególnie nadaje się do szlifowania profili złożonych.

ZrA - Elektrokorund cyrkonowy

Otrzymywany jest z tlenku glinu lub boksytu z dodatkiem tlenku cyrkonu. Charakteryzuje się najwyższą wśród elektrokorundów ciągliwością i wytrzymałością mechaniczną. Stosowany do wysokowydajnego szlifowania żeliwa, do szlifowania półfabrykatów stalowych z dużymi naciskami.

X - Elektrokorund spiekany (mikrokrystaliczny), ceramiczny

Submikrokrystaliczny elektrokorund otrzymywany metodą sol-gel i spiekania. Stosowany zwykle jako dodatek do ziaren konwencjonalnych w ilości do 50% w wyrobach do precyzyjnego szlifowania twardych stali. W przypadku narędzi półelastycznych nazywany też elektrokorundem ceramicznym.

Węglik krzemu (nazywany też karborundem) - SiC produkowany w piecach oporowych w procesie syntezy wysokiej czystości piasku kwarcowego oraz koksu naftowego. Drugi, po diamencie pod względem twardości.

99C - Węglik krzemu zielony

Wysokiej czystości węglik krzemu jest barwy zielonej i zawiera min. 99% SiC. Stosowany do szlifowania węglików spiekanych, ceramiki, kamieni, do ostrzenia narzędzi skrawających z ostrzami z węglików spiekanych.

98C - Węglik krzemu czarny

Zawiera min. 97,5% SiC i więcej domieszek. Stosowany podobnie jak 99C do szlifowania węglików spiekanych, materiałów ceramicznych, betonu, kamienia, do zgrubnego szlifowania odlewów z twardego i kruchego żeliwa białego oraz do przecinania betonu, kamienia, żeliwa białego.

Wymiary ziarna według standardu FEPA 42-D-1984 i PN/M-59107W

MAKROZIARNO

MIKROZIARNO

Oznaczenie
FEPA

Średnie wymiary ziarna [mm]

Oznaczenie
FEPA

Średnie wymiary ziarna [mm]

Oznaczenie
FEPA

Średnie wymiary mikroziarna [µm]

F4

5,600 - 4,750

F36

0,600 - 0,500

F230

56,0 - 50,0

F5

4,750 - 4,000

F40

0,500 - 0,425

F240

46,5 - 42,5

F6

4,000 - 3,350

F46

0,425 - 0,355

F280

38,5 - 35,0

F7

3,350 - 2,800

F54

0,355 - 0,300

F320

30,7 - 27,7

F8

2,800 - 2,360

F60

0,300 - 0,250

F360

24,3 - 21,3

F10

2,360 - 2,000

F70

0,250 - 0,212

F400

18,3 - 16,3

F12

2,000 - 1,700

F80

0,212 - 0,180

F500

13,8 - 11,8

F14

1,700 - 1,400

F90

0,180 - 0,150

F600

10,3 - 8,3

F16

1,400 - 1,180

F100

0,150 - 0,125

F800

7,5 - 5,5

F20

1,180 - 1,000

F120

0,125 - 0,106

F1000

5,3 - 3,7

F22

1,000 - 0,850

F150

0,106 - 0,075

F1200

3,5 - 2,5

F24

0,850 - 0,710

F180

0,090 - 0,063

-

-

F30

0,710 - 0,600

F220

0,075 - 0,053

-

-

Supertwarde materiały ścierne

ANDRE ABRASIVE ARTICLES produkuje także narzędzia ścierne supertwarde. Wykorzystywane w nich ziarna diamentu i borazonu (CBN) charakteryzują się znacznie wyższą twardością w porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych takich jak elektrokorund czy węglik krzemu.

D - Diament syntetyczny

Sztucznie otrzymany diament, jest najtwardszym znanym materiałem. Wytwarzany głównie metodą - HTHP przez poddanie grafitu działaniu bardzo wysokich temperatur i ciśnień. Pod względem najważniejszych cech przypomina diament naturalny. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie oraz wytrzymałością termiczną. Diament stosuje się do szlifowania: węglików spiekanych, szkła, ceramiki, kamienia, tworzyw sztucznych, grafitu, żeliwa. Ze względu na reaktywność diamentu z żelazem, nie zaleca się do obróbki narzędzi wykonanych ze stali.

B - CBN (Regularny Azotek Boru) – Borazon

Otrzymuje się go tą samą metodą jak diament syntetyczny. Ma mniejszą w porównaniu z diamentem twardość, drugi najtwardszy materiał, ale znacznie lepszą odporność cieplną do 1200˚C oraz nie reaguje chemicznie z żelazem. Stosuje się go do szlifowania wszelkiego rodzaju stali głownie powyżej 50 HRC.

Wymiary ziarna supertwardego według standardu FEPA PN-85/M-59108 oraz ISO 6106

ZIARNO SUPERTWARDE

Diament

CBN

Średnie wymiary mikroziarna [µm]

D181

B181

180 / 150

D151

B151

150 / 125

D126

B126

125 / 106

D107

B107

106 / 90

D91

B91

90 / 75

D76

B76

75 / 63

D64

B64

63 / 53

D54

B54

53 / 45

D46

B46

45 / 38