Typy (kształty), zarysy i wymiary oferowanych narzędzi ściernych

Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES od ponad 35 lat  projektuje, produkuje i dostarcza narzędzia ścierne swoim Klientom.  Przez cały ten czas gama wyrobów ANDRE w stosunku do pierwotnej oferty rozszerzyła się nie tylko o pojedyncze produkty, ale także o całe grupy asortymentowe. 

Prezentowane poniżej zestawienie typów narzędzi ściernych wraz z wymiarami i możliwymi do wykonania zarysami powierzchni roboczych pozwala Klientom w dość przystępny sposób dokonać zamówienia według własnych potrzeb.

Typy narzędzi ściernych według grup asortymentowych w ANDRE

Zapraszamy do zapoznania się ze oferowanymi kształtami i profilami narzędzi ściernych w poszczególnych grup asortymentowych.