produkty

Kształty i wymiary narzędzi ściernych spojonych

Typy (kształty), zarysy i wymiary

Typy (kształty) oraz kolejność zapisywania wymiarów przedstawione zostały poniżej. W praktyce przemysłowej występują także inne niż znormalizowane, specjalne odmiany, typy narzędzi ściernych stosowane w obrabiarkach na świecie. W kartach katalogowych znajduje się ich poszerzona gama.

Typy (kształty)

Ściernice

TYP 1

Ściernica płaska

1 - D × T × H

Image

TYP 101

Ściernica do obłuskiwaczy ziarna EKONOS

101 - D × T × H

Image

TYP 301

Ściernica do obłuskiwaczy ziarna EKONOS

301 - D / J x T / U x H

Image

TYP 2

Ściernica pierścieniowa

2 - D × T - W…

Image

TYP 2001

Ściernica jednostronnie ścięta

2001 - D / J × T × H - V - nr rys

Image

TYP 3

Schleifscheibe einseitig konisch

3 - D / J × T / U × H

Image

TYP 3801

Ściernica do młynków pulpy

3801 - D / J × T / U × H - nr rys

Image

TYP 3802

Ściernica do młynków pulpy

3802 - D / J × T / U × H - nr rys

Image

TYP 4

Ściernica dwustronnie ścięta

4 - D / J × T / U × H

Image

TYP 5

Ściernica z jednostronnym wybraniem walcowym

5 - D × T × H - P…F…

Image

TYP 6

Ściernica garnkowa walcowa

6 - D × T × H - W…E…

Image

TYP 7

Ściernica z dwustronnym wybraniem walcowym

7 - D × T × H - P…F…G…

Image

TYP 6001

Ściernica garnkowa walcowa z wkładką gwintową

6001 - D × T × H - W…E…

Image

TYP 6002

Ściernica garnkowa walcowa z wkładką gwintową

6002 - D × T × H / L - W...E…

Image

TYP 6003

Ściernica garnkowa walcowa z wkładką gwintową

6003 - D × T × H - W…E…

Image

TYP 6004

Ściernica garnkowa walcowa z wkładką gwintową

6004 - D x T x H - W...E...

Image

TYP 6005

Ściernica garnkowa walcowa z wkładką gwintową

6005 - D x T x H - W...E...

Image

TYP 9

Ściernica garnkowa z dwustronnym wybraniem walcowym

9 - D × T × H - W…E…

Image

TYP 11

Ściernica garnkowa stożkowa

11 - D / J × T × H - W…E…K…

Image

TYP 1102

Ściernica garnkowa stożkowa z uchwytem szybkomocującym

1102 - D / J × T × H - W…K…

Image

TYP 1112

Ściernica garnkowa stożkowa z wkładką gwintową

1112 - D / J × T × H - W…E…K…

Image

TYP 1113

Ściernica garnkowa stożkowa z wkładką gwintową

11113 - D / J × T × H - W…E…K…

Image

TYP 1114

Ściernica garnkowa stożkowa z wkładką gwintową

1114 - D / J × T × H - W…E…K…

Image

TYP 12

Ściernica talerzowa

12 - D / J × T / U × H - W…E…K…

Image

TYP 18

Ściernica walcowa z wkładką gwintową

18 - D × T - H × L

Image

TYP 18R

Ściernica walcowa zaokrąglona z wkładką gwintową

18R - D × T - H × L

Image

TYP 1801

Ściernica walcowa ze sferyczną częścią roboczą

1801 - D × T - R…

Image

TYP 19

Ściernica walcowo - stożkowa z wkładką gwintową

19 - D / J × T / U - H × L

Image

TYP 27

Ściernica z obniżonym środkiem do szlifowania

27 - D × U × H

Image

TYP 35

Ściernica tarczowa

35 - D × T × H

Image

TYP 3501

Ściernica tarczowa z nacięciami

3501 - D × T / E × H - L…n… n - ilość nacięć

Image

TYP 3504

Ściernica tarczowa z nacięciami jednostronnie odsadzona

3504 - D / J × T / U / E × H - L…n… n - ilość nacięć

Image

TYP 36

Ściernica tarczowa z wkładkami gwintowymi

36 - D × T × H - nr rys

Image

TYP 3601

Ściernica tarczowa z wkładkami gwintowymi i perforacją

3601 - D × T × H - nr rys

Image

TYP 3603

Ściernica tarczowa z wkładkami gwintowymi odsadzona i wybraniem walcowym od strony mocującej

3603 - D × T × H - nr rys

Image

TYP 3610

Ściernica tarczowa z wkładkami gwintowymi i nacięciami

3610 - D × T × H - nr rys

Image

TYP 3611

Ściernica tarczowa z wkładkami gwintowymi jednostronnie ścięta

3611 - D × T × H - ... V - nr rys

Image

TYP 3612

Ściernica tarczowa z wkładkami gwintowymi i wybraniem walcowym od strony roboczej

3612 - D × T × H - nr rys

Image

TYP 37

Ściernica pierścieniowa z wkładkami gwintowymi

37 - D × T - W... - nr rys

 

Image

TYP 3701

Ściernica pierścieniowa z wkładkami gwintowymi odsadzeniem i nacięciami

3701 - D × T - W… - nr rys

Image

TYP 3703

Ściernica pierścieniowa z wkładkami gwintowymi i odsadzeniem

3703 - D × T - W… - nr rys

Image

TYP 41

Ściernica płaska do przecinania

41 - D × T × H

Image

TYP 42

Ściernica z obniżonym środkiem do przecinania

42 - D × U × H

 

Image

Segmenty 

TYP 3101

Segment prostokątny

3101 - B × C × L

Image

TYP 3103

Segment trapezowo - pierścieniowy

3103 - B / A × C × L - R…

Image

TYP 3104

Segment pierścieniowy

3104 - B / A × C × L - R…

Image

TYP 3108

Segment prostokątno - trapezowy

3108 - B / A × C × L

 

Image

TYP 3109

Segment trapezowy

3109 - B / A × C × L

Image

TYP 3112

Segment pierścieniowy profilowany

3112 - B/A/A1 x C x L - R/R1/R2-K

Image

TYP 3113

Segment trapezowo - pierścieniowy profilowany

3113 - B / A × C / C1 × L - R…V…

Image

TYP 3114

Segment prostokątno - pierścieniowy ścięty

3114 - B × C / C1 × L - R…V…

 

Image

TYP 3116

Segment pierścieniowy pełny DISCUS z wkładką gwintową

3116 - B / A × C × L - R… - H / L1

Image

TYP 3118

Segment profilowany

DISCUS

3118 - B / A × C × L

Image

TYP 3119

Segment pierścieniowy z dwoma wkładkami gwintowymi

3119 - B / A × C × L - R… - H / L1 / V

Image

TYP 3120

Segment profilowany do szlifowania szyn

3120 - B / A × C × L / L1

 

Image

TYP 3121

Segment prostokątny z dwoma wkładkami gwintowymi

3121 - B × C × L - H / X / L1

Image

TYP 3121

Segment trapezowo - pierścieniowy

3122 - B / A × C × L - R…

Image

TYP 3123

Segment pierścieniowy ścięty

3123 - B / A × L - R…

Image

TYP 3124

Segment pierścieniowy odwrotny

3124 - B / A × C × L - R…

 

Image

TYP 3126

Segment trapezowo - pierścieniowy

3126 - B/A × C/C1 × L - R

 

Image

Osełki 

TYP 5410

Osełka prostokątna

5410 - B x C x L

Image

TYP 5411

Osełka kwadratowa

5411 - B x L

Image

TYP 9010

Osełka prostokątna

9010 - B x C x L

Image

TYP 9010Y

Osełka prostokątna warstwowa

9010Y - B x C / C1 x L

 

Image

TYP 9011

Osełka trójkątna

9011 - B x L

Image

TYP 9020

Rechteckiger Schichtschleifstein

9020 - B x L

Image

TYP 9030

Osełka okrągła

9030 - B x L

Image

TYP 9040

Osełka półokrągła

9040 - B x C x L

 

Image

TYP 9050

Osełka owalna

9050 - B x C x L - R...r...

 

Image

Ściernice trzpieniowe

TYP 5201

Ściernica trzpieniowa płaska ze stożkowym wzmocnieniem

5201 - D × T × S

Image

TYP 5210

Ściernica trzpieniowa walcowa

5210 - D × T × S

Image

TYP 5211

Ściernica trzpieniowa walcowo - stożkowa

5211 - D × T × S - V

Image

TYP 5212

Ściernica trzpieniowa walcowo - stożkowa ścięta

5212 - D x T x S

 

Image

TYP 5213

Ściernica trzpieniowa walcowa zaokrąglona

5213 - D × T × S

Image

TYP 5220

Ściernica trzpieniowa stożkowa zaokrąglona

5220 - D × T × S - R…

Image

TYP 5230

Ściernica trzpieniowa kulista

5230 - D × S

Image

Firma ANDRE od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wyrobów. W ANDRE robi się wszystko, aby produkty odpowiadały indywidualnym zapotrzebowaniom Klientów i spełniały ich najwyższe oczekiwania nawet przy najtrudniejszych operacjach szlifierskich.

Narzędzia ścierne ANDRE ABRASIVE ARTICLES są bezpieczne.

ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami różnych certyfikacji.

FEPA
FEPA
Image
Image
Image
Image