produkty

Ogólne zasady oznaczania narzędzi ściernych

Zasady, elementy, symbolika w oznaczaniu narzędzi ściernych

Prawidłowe oznaczanie narzędzi ściernych przez producenta wiąże się z zastosowaniem zaleceń odpowiednich norm, w tym elementów graficznych i adekwatnej symboliki. Czasami producenci stosują także elementy dodatkowe, które maja służyć poprawie bezpieczeństwa użytkowania narzędzi ściernych.

W firmie ANDRE narzędzia ścierne oznaczane są zgodnie z normą ISO 525. Oznaczenie składa się z grup symboli cyfrowo-literowych oddzielonych znakiem ”-”. Są to: 

 • oznaczenia kształtów - typ + zarys 
 • wymiary
 • charakterystyka techniczna
 • dopuszczalna prędkość robocza (dla ściernic)
 • nazwa, ewentualnie logotyp producenta.

 

W ANDRE w ramach oznaczania stosuje się różne informacje dodatkowe w formie napisów albo znaków graficznych. Na ściernicach, segmentach i osełkach ściernych mogą znajdować się m.in: 

 • barwne pasy według kodu barw prędkości
 • znaki bezpieczeństwa i/lub numery certyfikatów
 • piktogramy, symbole bezpieczeństwa, ograniczenia w zastosowaniu
 • napisy określające zastosowanie, np. ”stal”, ”stone”, ”inox”, ”aluminium”, itp.
 • symbol orientacji niewyważenia statycznego ściernicy albo kierunek montażu na wrzecionie

 

Warto zaznaczyć, że dla poszczególnych grup asortymentowych (narzędzia ścierne spojone ceramicznie, żywicznie, narzędzia ścierne półelastyczne (nasypowe), narzędzia ścierne supertwarde stosuje się różne formy oznaczeniowe, które spełniają wymogi odpowiednich norm.
Ponadto w dalszej części działu "informacje Techniczne" znajdują się schematy oznaczania dla poszczególnych grup, jak również graficzne przykłady ich cechowania.  

Symbole i inne elementy systemu oznaczania narzędzi ściernych ANDRE

Oznaczenia kształtów (typ + zarys)

Kształty oraz kolejność zapisywania wymiarów przedstawione zostały na osobnych podstronach działu "Informacje Techniczne". 

Wymiary

W kartach katalogowych podane są informacje o wymiarach narzędzi ściernych dotychczas dostarczanych Klientom firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES. Prócz tego część kart katalogowych zawiera przykłady konkretnych produktów. 

Charakterystyka techniczna

Charakterystyka techniczna opisuje cechy narzędzia ściernego mające bezpośredni wpływ na wyniki szlifowania oraz bezpieczeństwo pracy. Zasady doboru poszczególnych elementów charakterystyki do warunków i wymagań operacji szlifowania są opisane na osobnej podstronie, podane zostaną również przykłady typowych zastosowań.

Dopuszczalna prędkość robocza ściernicy

Każda ściernica ma określoną dopuszczalną prędkość roboczą (obrotową i obwodową).

Prędkość robocza ściernicy wyrażana jest następująco:

Prędkość obrotowa n [min-1] = obroty na minutę albo zapis [1/min.], [obr/min.], [rpm]

Prędkość obwodowa v [m • s-1] = metry na sekundę albo zapis [m/s]

Wzory, za pomocą których można wyrazić ”n” w funkcji ”v” i odwrotnie wyglądają następująco:

Image

Na rysunku powyżej została graficznie przedstawiona zależność pomiędzy prędkością obwodową ”v” i liczbą obrotów ”n”

Image

 

 • Użytkownik musi sprawdzić czy największa dopuszczalna prędkość obrotowa podana na ściernicy jest zgodna z prędkością podaną na maszynie.
 • W żadnym wypadku największa dopuszczalna prędkość obwodowa ściernicy nie może być na maszynie przekroczona.
 • W maszynach o regulowanej prędkości wrzeciona lub o kilku prędkościach pracy, prędkość obrotowa ściernicy może być zwiększona, w miarę zużywania się ściernicy, ale bez przekraczania maksymalnej dopuszczalnej obwodowej prędkości ściernicy.
 • Największa dopuszczalna prędkość obrotowa ściernic trzpieniowych uzależniona jest również od długości wysunięcia trzpienia z uchwytu szlifierki.
  Zależność tę podaje tablica przeliczeniowa Zależność dopuszczalnej prędkości obrotowej ściernic trzpieniowych przy wysunięciu trzpienia L0=5 mm z uchwytu szlifierki.
 • W części Tablice przeliczeniowe można znaleźć zestawienia prędkości dla powszechnie spotykanych wymiarów narzędzi ściernych.

Dodatkowe elementy oznaczeń narzędzi ściernych ANDRE (symbole bezpieczeństwa, przeznaczenie)

Narzędzia ścierne prócz wspomnianych wyżej oznaczeń zwykle posiadają szereg informacji dodatkowych w formie różnych elementów.

Piktogramy i znaki bezpieczeństwa

Właściwe użytkowanie danego narzędzia obrazują znaki bezpieczeństwa.

Image

Nosić ochronę słuchu

Image

Nosić okulary ochronne

Image

Załóż maskę

Image

Nosić rękawice ochronne

Image

Patrz instrukcja obsługi / broszura

Image

Nosić obuwie ochronne

Image

Niedozwolone stosowanie uszkodzonych ściernic

Image

Niedozwolone szlifowanie na mokro

Image

Niedozwolone stosowanie do szlifierek ręcznych

Image

Niedozwolone szlifowanie czołowe

Image

Dozwolone szlifowanie wyłącznie pod kątem większym niż 10˚

Linie produktowe wybranych grup narzędzi ściernych ANDRE

Narzędzia ścierne ANDRE posiadają grafiki wskazujące na daną linię produktową.

Image

Linia produktów do zastosowań profesjonalnych

Image

Linia produktów ekonomicznych

Image

Linia produktów do zastosowań profesjonalnych i specjalistycznych

Przeznaczenie / zastosowanie ściernic wzmacnianych ANDRE

Narzędzia ścierne ANDRE w przypadku poszczególnych wersji oznaczane są kolorem i napisem, które deklarują ich właściwe przeznaczenie  / zastosowanie.

PRZEZNACZENIE I KOLORYSTYKA ŚCIERNIC WZMACNIANYCH

Wersja

Kolor

Przeznaczenie

METAL

Obróbka materiałów stalowych, żeliwnych

STANDARD

Obróbka materiałów stalowych, żeliwnych

EXTRA

Obróbka materiałów stalowych, żeliwnych narzędziami o podwyższonej trwałości

RAIL

Przecinanie szyn kolejowych i tramwajowych

PROFIL

Przecinanie materiałów profilowanych, m.in. kratek podestowych

SERIA 500

Przecinanie przedmiotów stalowych, w szczególności gumowych taśm przenośnikowych z linkami stalowymi

METAL/INOX

Obróbka stali konstrukcyjnych, narzędziowych, kwasodpornych itd.

INOX

Przecinanie stali nierdzewnych, kwasoodpornych; grupa ściernic, która nie powoduje korozji i przebarwień szlifowanego materiału

ALUMINIUM

Obróbka materiałów nieżelaznych i ich stopów tj. aluminium, brąz, mosiądz

STONE

Obróbka betonu, żelbetu, kamieni, ceramiki, itp.

FOUNDRY

Obróbka materiałów żeliwnych różnego rodzaju

Barwne pasy

Dodatkową wizualną informacją o maksymalnej dopuszczalnej prędkości roboczej ściernicy są barwne pasy umieszczone na ściernicy według kodu barw (wyciąg z EN 12413). 

PASY BARWNE [EN 12413]

Maksymalna obwodowa prędkość robocza [ms-1]

Barwa/Kolor

Liczba pasów

50

1 x niebieski

63

1 x żółty

80

1 x czerwony

100

1 x zielony

Produkty niestandaryzowane ANDRE (nietypowe wymiary, itd.)

 

W przypadku kiedy Klienci potrzebują narzędzi o innych niż standardowe wymiarach, kształtach, zarysach albo charakterystykach, mogą one być przedmiotem analizy oraz uzgodnień. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej produktom pod indywidualne zamówienie.

Warto zaznaczyć, że dla poszczególnych grup asortymentowych (narzędzia ścierne spojone ceramicznie, żywicznie, narzędzia ścierne półelastyczne (nasypowe), narzędzia ścierne supertwarde stosuje się różne formy oznaczeniowe, które spełniają wymogi odpowiednich norm.
Ponadto w dalszej części działu "Informacje Techniczne" znajdują się schematy oznaczania dla poszczególnych grup, jak również graficzne przykłady ich cechowania.  

Firma ANDRE od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wyrobów. W ANDRE robi się wszystko, aby produkty odpowiadały indywidualnym zapotrzebowaniom Klientów i spełniały ich najwyższe oczekiwania nawet przy najtrudniejszych operacjach szlifierskich.

Narzędzia ścierne ANDRE ABRASIVE ARTICLES są bezpieczne.

ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami różnych certyfikacji.

FEPA
FEPA
Image
Image
Image
Image