Przykłady popularnych rozwiązań montażu narzędzi ściernych w urządzeniach szlifierskich

Konstrukcje szlifierek przewidują różne systemy mocowania ściernic i segmentów ściernych. Ze względów na bezpieczeństwo pracy elementy współpracujące bezpośrednio ze ściernicą podlegają znormalizowanym wymaganiom.

Popularne rozwiązania montażu narzędzi ściernych

W grupie najpopularniejszych rozwiązań spotyka się m.in. takie systemy mocowania narzędzi ściernych:

  • otwór centralny i oprawa kołnierzowa
  • wkładki gwintowe w ściernicy albo segmencie ściernym
  • montaż do tarczy nośnej
  • segmenty mocowane w uchwycie
  • montaż za pomocą trzpienia.

Oznaczenia wykorzystywane w rysunkach poglądowych systemów montażu

Q = H / D

Q - stosunek średnic
D - średnica zewnętrzna ściernicy
H - średnica otworu ściernicy
df - średnica kołnierzy oprawy ściernicy
Ds = 1/2 (D - H) - wysokość powierzchni bocznych (czół) mocujących ściernicy
h - pokrycie
b - szerokość pierścieniowej powierzchni mocującej

System montażu z zastosowaniem kołnierzy mocujących dla ściernic z małym otworem centralnym Q ≤ 0,20

System montażu z zastosowaniem opraw kołnierzowych dla ściernic płaskich z dużym otworem centralnym Q > 0,20

System montażu ściernic garnkowych stożkowych, stożkowych i walcowych z centralną wkładką gwintową

System montażu ściernic trzpieniowych poprzez mocowanie trzpienia w uchwycie 

System montażu z zastosowaniem klejenia do tarczy nośnej, przykręconej do wrzeciona szlifierki

System montażu ściernicy przykręconej do tarczy nośnej; przykręcone do wrzeciona szlifierki

Prawidłowe położenie śruby względem wkładki gwintowej

Rodzaje kołnierzy stosowanych w montażu ściernic płaskich do przecinania (z wyjątkiem ściernic o średnicy D ≤ 230 mm do szlifierek ręcznych)

W omawianym przypadku stosuje się kołnierze proste z wybraniem do ściernic płaskich do przecinania, których średnice zależą od prędkości roboczej

  • Średnica kołnierza df ≥ 0,2D, gdy V ≤ 63 m/s i średnica otworu H ≤ 0,1D
  • Średnica kołnierza df ≥ 0,25D, gdy V > 63 m/s
Jeżeli stosowane są ściernice z dużymi otworami to obszar pokrywany przez kołnierz nie może być jednak mniejszy niż 0,17 M.

Kołnierz prosty z wybraniem do ściernic płaskich do przecinania, gdy V ≤ 63 m/s

Kołnierz prosty z wybraniem do ściernic płaskich do przecinania, gdy V > 63 m/s