produkty

Stosowanie osłon ochronnych

Przykłady rozwiązań osłon ochronnych wykorzystywanych w operacjach szlifierskich

Konstrukcje szlifierek przewidują różne formy zabezpieczenia operatorów i otoczenia podczas operacji szlifowania, m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich osłon ochronnych. Ze względów na bezpieczeństwo pracy osłony ochronne podlegają znormalizowanym wymaganiom.

Osłony ochronne

W większości przypadków narzędzia ścierne muszą być osłonięte odpowiednią osłoną ochronną na szlifierce.

Osłony muszą posiadać zdolność efektywnego chwytania fragmentów pękniętej ściernicy. Tylko ta część ściernicy, która bierze udział w szlifowaniu może pozostawać niezabezpieczona. W niektórych operacjach wymagane jest nawet całkowite osłonięcie strefy roboczej.

Bez stosowania osłon można posługiwać się następującymi ściernicami:

  • ściernice trzpieniowe o symbolu kształtu 52
  • ściernice z gniazdem gwintowym o symbolu kształtu od 16 do 19
  • ściernice żywiczne o symbolu kształtu 4 o średnicy ≤ 200 mm
OSŁONY DO SZLIFIEREK STOŁOWYCH I STOJAKOWYCH

Osłony do szlifierek stołowych i stojakowych

Image
Image

Maksymalny kąt otwarcia osłony wynosi 90°. Kąt ponad osią poziomą przechodzącą przez oś wrzeciona nie może przekraczać 50° i 65° (w zależności od średnicy ściernicy).

Prześwit między obrzeżem ściernicy a krawędzią osłony

Image

Przy stosowaniu ściernic o średnicach D > 150 mm osłona musi być zaprojektowana w ten sposób, aby możliwa była regulacja prześwitu między obrzeżem ściernicy i krawędzią osłony tak, aby prześwit ten nie przekraczał 5 mm. Regulowane musi być również położenie podpory (podstawki) przedmiotu.

Obrotowa lub przegubowa osłona wewnętrzna

Image

Szlifierki stacjonarne stołowe i stojakowe, które pracują z prędkością 50 m/s lub większą, mogą być wyposażone w dodatkowe osłony wewnętrzne. Osłony te są zaprojektowane tak, aby natychmiast zamknąć szczelinę w głównej osłonie w przypadku rozerwania ściernicy.

OSŁONY DO SZLIFIEREK WAHADŁOWYCH

Osłony do szlifierek wahadłowych

 

Image

Kąt otwarcia osłony szlifierek wahadłowych nie powinien przekraczać 180°. Osłona musi ochraniać co najmniej połowę powierzchni ściernicy z każdej strony.

OSŁONY DO PRZECINAREK

Osłony do przecinarek stacjonarnych 

Image

Maksymalny kąt otwarcia wynosi 150°. Osłona musi zamykać ściernicę ze wszystkich stron z wyjątkiem strefy przecinania.

OSŁONY DO SZLIFIEREK RĘCZNYCH

Osłony do szlifierek ręcznych prostych

 

Image

Maksymalny kąt otwarcia osłony nie powinien przekraczać 185°. Osłona musi być zaprojektowana w ten sposób, aby możliwe było jej otwieranie (zdejmowanie) z jednej strony.

Osłony do szlifierek ręcznych kątowych i czołowych

Image

Osłony do ściernic typu 27 mogą mieć maksymalny kąt otwarcia 185°. Muszą być zaprojektowane w ten sposób, aby znajdowały się między operatorem a ściernicą.
W przypadku ściernic garnkowych walcowych lub garnkowych stożkowych osłona musi być regulowana i ustawiana w ten sposób, aby tylko określona część ściernicy pozostawała odsłonięta.
W przypadku osłon regulowanych, osłona musi być ustawiona w ten sposób, aby nieosłonięta część ściernicy T0 zależna od grubości T ściernicy nie przekraczała określonej wartości.
Prześwit między obrzeżem nowej ściernicy a osłoną nie może przekraczać 6 mm.

OSŁONY DO SZLIFIEREK PRZEMYSŁOWYCH

Regulowane osłony ściernicy tarczowej z wkładkami gwintowanymi

 

Image

W przypadku dużych ściernic, używanych na szlifierkach przemysłowych osłona musi być regulowana i ustawiana tak, aby tylko określona część ściernicy pozostawała odsłonięta.
Nieosłonięta część ściernicy T0, zależna od grubości T ściernicy, nie może przekraczać określonej wartości.
To=< 0,3T dla T=<50 mm
To=< 0,2T dla T>50 mm
Prześwit między obrzeżem nowej ściernicy a osłoną nie może przekraczać 12,5 mm.

Regulowane osłony głowicy szlifierskiej z segmentami ściernymi

Image

W przypadku szlifierek przemysłowych dla segmentów, regulowana osłona musi być ustawiona w ten sposób, aby nieosłonięta część segmentu L0 nie przekraczała 0,5 Lf.
Prześwit między obrzeżem segmentu a osłoną nie może przekraczać 12,5 mm.

Strefy robocze całkowicie zamknięte

W przypadku szlifowania precyzyjnego realizowanego z prędkościami przekraczającymi 63 m/s ściernica musi być całkowicie zamknięta. Gdy stosowana jest całkowicie zamknięta strefa robocza, stosowany jest posuw wymuszony przedmiotu z pełnym bezpieczeństwem. Ponadto w razie rozerwania ściernicy jej fragmenty nie mogą być wyrzucone na zewnątrz.

Przykład całkowicie zamkniętej strefy roboczej

 

Image

Firma ANDRE od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wyrobów. W ANDRE robi się wszystko, aby produkty odpowiadały indywidualnym zapotrzebowaniom Klientów i spełniały ich najwyższe oczekiwania nawet przy najtrudniejszych operacjach szlifierskich.

Narzędzia ścierne ANDRE ABRASIVE ARTICLES są bezpieczne.

ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami różnych certyfikacji.

FEPA
FEPA
Image
Image
Image
Image