Oznaczanie narzędzi to ważne informacje i bezpieczeństwo

Właściwie oznaczone narzędzia ścierne to elementarna kwestia informacyjna - a więc prawidłowa ich eksploatacja zgodna z przeznaczeniem i bezpieczeństwo pracy.

Konieczność oznaczania narzędzi ściernych 

Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES produkuje szeroką gamę narzędzi ściernych o różnych kształtach, charakterystykach i o odmiennym przeznaczeniu. 
Cechowanie narzędzi ściernych ANDRE jest zgodne z obowiązującymi normami europejskimi. Warto poznać bliżej system oznaczania narzędzi ściernych firmy ANDRE. 

Jeśli oznakowanie ściernicy dotychczas użytkowanej nie jest wystarczające, możesz poprosić o wsparcie Technicznego Działu Obsługi Klienta ANDRE.