Zarysy (profile)

Przy oznaczaniu narzędzi ściernych stosuje się odwołania do konkretnych kształtów i ich profili, nazywanych zarysami. Poniżej najczęściej spotykane w produktach ANDRE ABRASIVE ARTICLES.

Najbardziej popularne zarysy narzędzi ściernych 

a. U - 3,2 [mm] jeśli w zamówieniu nie podano inaczej

b. Wartości V i X zgodnie z zamówieniem

Zarys X - nieznormalizowany, możliwy do wykonania na podstawie rysunku dostarczonego przez Klienta.