Kształty i wymiary

W przypadku narzędzi ściernych półelastycznych (nasypowych) stanowiących odrębną grupę obok narzędzi spojonych kwestia ich kształtów nie ma takiego znaczenia, choć trzeba zaznaczyć, że prócz standardowych, spotyka się szereg dedykowanych rozwiązań.

Kształty wybranych narzędzi ściernych półelastycznych 

Ściernica lamelkowa

ŚCIERNICA LAMELKOWA - D x H

Ściernica półelastyczna z nasypem profilowym

ŚCIERNICA PÓŁELASTYCZNA Z NASYPEM PROFILOWYM - D x H

Krążek CBS

CBS - D x H

Ściernica listkowo-trzpieniowa

4A2 - D x T-X x W x X x H

Krążek fibowy

KRĄŻEK FIBROWY - D x H

Miękka włóknina

WŁÓKNINA - D x H