firma

Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Udział w projektach unijnych

Aktywność na wielu polach

Udział w projektach unijnych to wiele korzyści dla firm z sektora MŚP.  Wsparcie środkami z funduszy unijnych istotnie przekłada się na dynamiczny rozwój firmy ANDRE. Dotacje unijne obejmują wiele obszarów, które w znaczący sposób determinują  stopień konkurencyjności firmy. Współfinansowane są głownie działania B+R, choć wsparcie unijne dotyczy także szeregu wdrożeń nowych technologii, m.in. poprzez inwestycje w dział badawczy, zakup nowoczesnych urządzeń, jak i również dotowanie działań związanych z marketingiem i eksportem firmy. 

Image

Projekty z udziałem funduszy unijnych

Dotacja na kapitał obrotowy dla ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. - POIR 3.4

Zobacz więcej

Szlifowanie z zastosowaniem nowej generacji szklanokrystalicznych spoiw ceramicznych - WRPO 1.2

Zobacz więcej

Intensyfikacja działalności eksportowej firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. na rynkach zagranicznych - WRPO 1.4.1

Zobacz więcej

Wdrożenie innowacyjnych narzędzi ściernych z zastosowaniem mikroagregatów oraz na bazie kompozycji z żywic syntetycznych - POIR 3.2.1

Zobacz więcej

Innowacyjne, hybrydowe narzędzia ścierne do obróbki metali lekkich - INNOTECH

Zobacz więcej

Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji i badania wytrzymałości ściernic typu 41, 42, 27 - WRPO 1.2

Zobacz więcej

Nowa technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem ceramicznym i podwyższoną porowatością - POIG 4.3

Zobacz więcej

Technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska nr PKWiU 26.81Z - POIG 1.4-4.1

Zobacz więcej

Eksport - strategicznym celem rozwoju przedsiębiorstwa - POIG 6.1

Zobacz więcej

Innowacyjne udoskonalanie procesu produkcyjnego narzędzi ściernych - SPO WKP

Zobacz więcej

Zakup i instalacja prasy Maternini o nacisku 1250 ton do produkcji ściernic wielkogabarytowych - Phare 2001

Zobacz więcej

Image
Image
Image
Image