Oznaczenia wybranych ściernic niewzmacnianych

W przypadku narzędzi ściernych niewzmacnianych oferowanych przez ANDRE ABRASIVE ARTICLES, najczęściej mamy do czynienia z cechowaniem metodą natryskową zawierającym obligatoryjny pakiet informacji.

Ściernica niewzmacniana (niezbrojona) spojona żywicznie cechowana metodą natryskową

Ściernica niwzmacniana ze spoiwem żywicznym do przecinania typu 41 o wymiarach D = 250[mm], T = 1,55[mm], H = 32[mm] i charakterystyce technicznej 53A 80 2M 6B, maksymalnej obwodowej prędkości roboczej V = 63 [m/s], oznaczona jest w sposób widoczny poniżej.

41 - 250x1,55x32-53A802M6B-63

1 -  Nazwa producenta 

5 - Typ ściernicy (kształt)

3 - Wymiary ściernicy ściernicy

4 - Charakterystyka techniczna ściernicy

5 - Barwny pas według kodu barw

6 - Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa [m/s]

7 - Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa [rpm]

8 - Numer normy bezpieczeństwa