Oznaczenia dla wybranych SUPERHARD

W przypadku narzędzi ściernych supertwardych oferowanych przez ANDRE ABRASIVE ARTICLES, mamy do czynienia z cechowaniem na korpusie narzędzia.

Ściernica supertwarda z cechowaniem na korpusie

Ściernica supertwarda ze spoiwem żywicznym do szlifowania typu 14A1 o wymiarach D = 200[mm], U = 3,2[mm], X = 8[mm], T = 8[mm], H = 32[mm] i charakterystyce technicznej B151 V240 OBG3, maksymalnej obwodowej prędkości roboczej V = 80 [m/s], oznaczona jest w sposób widoczny poniżej.

14A1 - 200x3,2x8x8x32-B151V240OBG3

1 - Nazwa producenta 

2 - Typ ściernicy (kształt)

3 - Wymiary ściernicy

4 - Charakterystyka techniczna ściernicy

5 - Maksymalna dopuszczalna prędkość
obwodowa [m/s] 

6 - Maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa [rpm]

7 - Numer partii produkcyjnej

8 - Kod artykułu 

9 - Numer normy bezpieczeństwa