produkty

Przykłady oznaczania narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym

Oznaczenia dla wybranych narzędzi ściernych ze spoiwem żywicznym

W przypadku narzędzi ściernych spojonych żywicznie oferowanych przez ANDRE ABRASIVE ARTICLES, mamy do czynienia z klasyczną, papierową etykietą, a także cechowaniem za pomocą metody natryskowej.

Ściernica ze spoiwem żywicznym z etykietą papierową

Ściernica konwencjonalna ze spoiwem żywicznym do szlifowania typu 1 o wymiarach D = 75[mm], T = 10[mm], H = 10[mm] i charakterystyce technicznej 95A 80 16Q B570F3, maksymalnej obwodowej prędkości roboczej V = 63 [m/s], oznaczona jest w sposób widoczny poniżej.

1 - 75x10x10-95A8016QB570F3-63

Image

1 -  Nazwa i znak producenta 

2 - Typ ściernicy (kształt)

3 - Wymiary ściernicy

4 - Charakterystyka techniczna ściernicy

5 - Barwny pas według kodu barw 

6 - Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa [m/s]

7 - Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa [rpm] 

8 - Numer normy bezpieczeństwa

Ściernica ze spoiwem żywicznym cechowana metodą natryskową

Ściernica konwencjonalna ze spoiwem żywicznym do szlifowania typu 3601 o wymiarach D = 762[mm], T = 76,2[mm], H = 25,4[mm] i charakterystyce technicznej 99A 60 19 B549, maksymalnej obwodowej prędkości roboczej V = 30 [m/s], oznaczona jest w sposób widoczny poniżej.

3601 - 762x76,2x25,4-99A6019B549-30

Image

1 -  Nazwa producenta 

2 - Typ ściernicy (kształt)

3 - Wymiary ściernicy 

4 - Charakterystyka techniczna ściernicy

5 - Maksymalna dopuszczalna prędkość
obwodowa [m/s]

6 - Maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa [rpm]

7 - Numer partii produkcyjnej

8 - Numer normy bezpieczeństwa
 

Firma ANDRE od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wyrobów. W ANDRE robi się wszystko, aby produkty odpowiadały indywidualnym zapotrzebowaniom Klientów i spełniały ich najwyższe oczekiwania nawet przy najtrudniejszych operacjach szlifierskich.

Narzędzia ścierne ANDRE ABRASIVE ARTICLES są bezpieczne.

ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami różnych certyfikacji.

FEPA
Image
Image
Image
Image