Schemat oznaczania - ściernice niewzmacniane spojone żywicznie

W firmie ANDRE ABRASIVE ARTICLES od lat ściernice niewzmacniane (niezbrojone) spojone żywicznie oznacza się według określonego schematu. Wynika to zarówno z norm, przepisów, jak i szeregu doświadczeń współpracy z użytkownikami, które mają na celu prawidłową eksploatację ściernic, jak i bezpieczeństwo pracy.

Uproszczony schemat oznaczania ściernic niewzmacnianych spojonych żywicznie oferowanych przez ANDRE ABRASIVE ARTICLES