Schemat oznaczania - narzędzia ścierne półelastyczne

W firmie ANDRE ABRASIVE ARTICLES od lat narzędzia ścierne półelastyczne (nasypowe) oznacza się według określonego, w miarę możliwości, uproszczonego schematu. Wynika to zarówno z norm, przepisów, jak i szeregu doświadczeń współpracy z użytkownikami, które mają na celu prawidłową eksploatację ściernic, jak i bezpieczeństwo pracy.

Uproszczony schemat oznaczania narzędzi ściernych półelastycznych oferowanych przez ANDRE ABRASIVE ARTICLES