Schemat oznaczania - narzędzia ścierne supertwarde

W firmie ANDRE ABRASIVE ARTICLES narzędzia ścierne supertwarde oznacza się według określonego schematu. Wynika to zarówno z norm, przepisów, jak i szeregu doświadczeń współpracy z użytkownikami, które mają na celu prawidłową eksploatację ściernic, jak i bezpieczeństwo pracy.

Uproszczony schemat oznaczania narzędzi ściernych supertwardych oferowanych przez ANDRE ABRASIVE ARTICLES