Schemat oznaczania - narzędzia ścierne spojone ceramicznie

W firmie ANDRE ABRASIVE ARTICLES od lat narzędzia ścierne spojone ceramicznie oznacza się według określonego schematu. Wynika to zarówno z norm, przepisów, jak i szeregu doświadczeń współpracy z użytkownikami, które mają na celu prawidłową eksploatację ściernic, jak i bezpieczeństwo pracy.

Uproszczony schemat oznaczania konwencjonalnych narzędzi ściernych spojonych ceramicznie oferowanych przez ANDRE ABRASIVE ARTICLES